Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tòa Án Tạm Đình Chỉ Việc Cục DI Trú Mỹ Áp Dụng Mức Phí Mới

Nhận tin tức mới
Tòa Án Tạm Đình Chỉ Việc Cục DI Trú Mỹ Áp Dụng Mức Phí Mới
09/10/2020

Vào cuối ngày 29 tháng 9 năm 2020, Tòa án Quận phía Bắc của California, Mỹ trong vụ kiện Trung tâm Tài nguyên Pháp lý Nhập cư và Wolf đã phán quyết đình chỉ việc Bộ Nội An Mỹ (DHS) thi hành một phần của Biểu phí mới của USCIS áp dụng từ tháng 10/2020 và các thay đổi đối với một số quy tắc Yêu cầu Quyền lợi Di trú khác.

Theo thông báo chính thức trên website của USCIS, như vậy trong khi quy tắc được sơ bộ bị đình chỉ, Cục Di Trú Mỹ (USCIS) sẽ tiếp tục:

  • Chấp nhận các biểu mẫu USCIS với các phiên bản hiện tại và lệ phí hiện tại; và
  • Sử dụng các quy định và hướng dẫn hiện hành để xét xử các đơn và kiến nghị. Điều này bao gồm việc chấp nhận và phân xử các yêu cầu miễn lệ phí như được cung cấp trong các chương hướng dẫn thi hành.
Thông báo chính thức trên website Cục Di Trú Mỹ (USCIS)

Trước đây vào ngày 31/07/20220, Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ (DHS) đã công bố quy tắc cuối cùng điều chỉnh phí cho một số diện hồ sơ nhập cư và nhập tịch áp dụng chính thức từ ngày 02/10/2020 để giúp đáp ứng nhu cầu hoạt động của USCIS. Quy tắc cuối cùng này cũng khuyến khích việc nộp đơn trực tuyến bằng cách giảm 10 USD phí cho những người nộp đơn gửi biểu mẫu trực tuyến điện tử có sẵn từ USCIS. Nộp đơn trực tuyến là cách an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thuận tiện nhất để gửi yêu cầu với USCIS.

USCIS lần cuối cập nhật cấu trúc phí vào tháng 12 năm 2016 với mức tăng trung bình có trọng số là 21%. Quy tắc cuối cùng này có hiệu lực từ ngày 2 tháng 10 năm 2020. Bất kỳ đơn đăng ký, kiến ​​nghị hoặc yêu cầu nào có dấu bưu điện vào hoặc sau ngày này phải bao gồm thanh toán phí mới, chính xác được thiết lập theo quy tắc cuối cùng này.

Hỗ trợ tư vấn định cư Mỹ, vui lòng liên hệ:

Tel: (028)38 290 430 | Email: vietnam@kornova.com | Hoặc bấm VÀO ĐÂY

(Cre: USCIS)

Xem tin liên quan: