Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Đã Có Thêm 19 Visa EB-5 Cấp Cho Việt Nam Trong Tháng 02/2019

Nhận tin tức mới
17/04/2019

Theo lịch cấp thị thực tháng 5.2019, Bộ Ngoại Giao Mỹ & Cục Lãnh Sự đã công bố Ngày ưu tiên được xếp lịch phỏng vấn visa định cư cho hồ sơ EB-5 từ Việt Nam trong tháng 05/ 2019 là ngày 22/09/2016 – tăng 1 tháng so với lịch cấp thị thực tháng 04/1019.

Điều này có nghĩa là thời  gian xét duyệt các hồ sơ visa EB-5 dành cho Việt Nam đang  bị tồn đọng sẽ tăng nhanh trong thời gian sắp tới. Đây là một tín hiệu vui cho các nhà đầu tư Việt Nam đã quyết định đầu tư chương trình định cư EB-5 trong năm 2016, 2017 và gần đây là 2018.

Với việc tổng thống ký gia hạn chương trình EB-5 trung tâm khu vực đến 30.09.2019, Lãnh sự quán Mỹ từ ngày 01.03.2019 đã tiếp tục phỏng vấn và cấp visa cho các hồ sơ EB-5 từ Việt Nam có đơn I.526 nộp trước 22.09.2016 và đã được phê duyệt.

Trong tháng 02/ 2019, cũng đã có thêm 19 visa định cư diện EB-5 được cấp cho gia đình nhà đầu tư Việt Nam.

 

Như vậy tính đến hết tháng 02/ 2019, đã có tổng cộng 236 visa EB-5 đã cấp cho Việt Nam trên tổng số 700 visa hạn mức dành cho Việt Nam trong năm tài chính 2019 của Mỹ (tính từ tháng 10/ 2018). Trong năm 2019 sẽ còn lại khoảng 464 visa EB-5 cấp cho Việt Nam.

Ký hiệu phân loại visa EB-5 (chương trinh EB-5 trung tâm khu vực):

  • I.51: visa EB-5 dành cho nhà đầu tư
  • I.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng
  • I.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc

Ký hiệu phân loại visa EB-5 trực tiếp  (khu vực ưu tiên thu hút đầu tư):

  • T.51: visa EB-5 dành cho nhà đầu tư
  • T.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng
  • T.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc

Ký hiệu phân loại visa EB-5 trực tiếp  (không thuộc khu vực ưu tiên thu hút đầu tư):

  • C.51: visa EB-5 dành cho nhà đầu tư
  • C.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng
  • C.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc

Cũng lưu ý thêm là trong tháng 1 & tháng 2/ 2019, tại Việt Nam, chương trình đầu tư định cư EB-5 trung tâm khu vực đã có 24 visa cấp cho nhà đầu tư Việt Nam đứng đơn chính, vợ/chồng người đứng đơn chính và các con phụ thuộc.

Trong khi đó lượng visa cấp cho diện đầu tư EB5 trực tiếp chỉ có 7 visa cho nhà đầu tư, vợ/chồng và con phụ thuộc. Có thể thấy là chương trình đầu tư EB-5 trực tiếp mang lại nhiều hạn chế trong việc tính việc làm tạo ra và yêu cầu đầu tư nhiều về thời gian quản lý doanh nghiệp. Những hạn chế về kinh nghiệm quản lý , kinh doanh, sự thiếu thông tin về môi trường đầu tư kinh doanh chính là hạn chế mà nhà đầu tư gặp phải nếu lựa chọn tự đầu tư EB5 hoặc đầu tư vào các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các mô hình franchise. Chính vì các yếu tố này mà chương trình EB-5 trực tiếp ít được các nhà đầu tư Việt Nam ưu tiên lựa chọn so với chương trình EB-5 trung tâm khu vực vốn cho phép nhà đầu tư Việt Nam được tham gia đầu tư vào những dự án của các đơn vị phát triển có kinh nghiệm, niêm yết công khai, có đăng ký cục chứng khoán và cũng như có tài sản đảm bảo với chính sách phát triển & hoàn vốn rõ ràng.

Trong thời điểm chương trình đầu tư định cư Mỹ được gia hạn ngắn đến 30/09/2019, bạn đã đầu tư và ghi tên gia đình mình vào thống kê chưa?

Hãy đặt ngay suất đầu tư EB- 5 cho gia đình với Kornova, để nhanh chóng giành ngày ưu tiên phỏng vấn cho hồ sơ định cư của cả gia đình trong năm 2019. Việc quyết định đầu tư EB5 nhanh chóng ngay vào thời điểm này để tận dụng mức yêu cầu đầu tư thấp vẫn là một lựa chọn cực kỳ chính xác của nhà đầu tư dài hạn.

Nội dung tham khảo: