LỊCH THỊ THỰC HOA KỲ THÁNG 3 NĂM 2018


Bắt đầu từ Lịch chiếu khán tháng 10, 2015, có 2 hệ thống bản lịch chiếu khán cho từng loại hồ sơ: Lịch chiếu khán cho hồ sơ thụ lý Lịch chiếu khán cho ngày hồ sơ được tiếp nhận.

Qui định này xuất phát từ kế hoạch hành động của tổng thống tháng 11, 2014, để giải quyết tồn đọng hồ sơ bằng cách cho phép những người chờ đến hạn mức visa, được nộp hồ sơ (dù chưa được thụ lý đơn), tuy nhiên, nộp đơn cho phép họ được lấy giấy phép làm việc và giấy lưu hành trong khi chờ đợi.

Visa Bulletin tháng 3 năm 2018

Family-SponsoredAll Charge -ability Areas Except Those ListedCHINA- mainland bornINDIAMEXICOPHILIPPINES
F122MAR1122MAR1122MAR11022JUL9615OCT05
F2A
22MAR16
22MAR16
22MAR16
01MAR16
22MAR16
F2B01MAR1101MAR1101MAR1115OCT9608SEP06
F315DEC0515DEC0515DEC0522JUN9522MAR95
F422AUG0422AUG0401FEB0415NOV9722NOV94

NOTES:

F1:          Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
F2A:        Thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con dưới 21 tuổi
F2B:        Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
F3:          Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con có hôn thú
F4:          Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em

Ngày tiếp nhận đơn

Family-SponsoredAll Charge -ability Areas Except Those ListedCHINA- mainland bornINDIAMEXICOPHILIPPINES
F101JAN1201JAN1201JAN1208SEP9701OCT07
F2A
01MAY17
01MAY17
01MAY17
01MAY17
01MAY17
F2B01SEP1101SEP1101SEP1101JAN9701SEP07
F301DEC0501DEC0501DEC0501APR9715JUN95
F422JAN0522JAN0522JUN0408FEB9801MAR95

VISA ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG VIỆC LÀM

EB1: Lao động ưu tiên: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB4, EB5.

EB2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội:  chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB1

EB3: Lao động tay nghề và các lao động khác:  chiếm 28.6% mức toàn cầu,cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB1, EB2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”

EB4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu

EB5: Khối tạo việc làm:  chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực  theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không có sẵn, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.  (Lưu ý:  lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây.)

Employment- BasedAll Chargeability Areas Except Those ListedCHINA- mainland bornEl Salvador Guatemala HondurasINDIAMEXICOPHILIPPINES
1st
C
C
C
C
C
C
2nd
C
08DEC13         C15DEC08
C
C
3rd           C
15NOV14
         C
01JAN07
       C01MAY16
Other Workers
C
01MAR07
         C
01JAN07
       C01MAY16
4th
C
C
01DEC15
C
01JUL16
C
Certain Religious Workers
C
C01DEC15C01JUL16C
5th
Non Regional Center (C5 and T5)
C
22JUL14
C
C
C
C
5th
Regional Center        (I5 and R5)
C22JUL14CCCC

 

Chương trình đầu tư định cư diện EB5 trung tâm khu vực ( Mã số I5 và R5):

Nghị quyết tiếp tục được ký vào ngày 9 tháng 2 năm 2018 đã gia hạn chương trình đầu tư định cư EB5 trung tâm khu vực cho đến ngày 23 tháng 3 năm 2018. Thị thực diện đầu tư định cư  EB5 trung tâm khu vực I5 và R5 có thể được cấp cho đến hết ngày làm việc  23 tháng 3 năm 2018 và có thể được phát hành cho hiệu lực kỳ hạn đầy đủ.

Không có thị thực định cư diện I5 hoặc R5 có thể được cấp ở nước ngoài, hoặc điều chỉnh tình trạng di trú được cấp sau ngày 23 tháng 3 năm 2018. Nếu không có hành động lập pháp gia hạn cho chương trình các loại này cho năm tài chính 2018, thì tình trạng thị thực sẽ chuyển sang  “Không khả dụng” vào tháng 3 cho tất cả các quốc gia.

Lượng hồ sơ tiếp tục tăng cao từ Việt Nam dự kiến sẽ dẫn đến diện đầu tư định cư EB5 trung tâm khu vực từ Việt Nam đạt đến hạn mức thị thực hàng năm dành cho mỗi quốc gia cho diện này trong tháng 3.

Khi điều này xảy ra, hồ sơ từ Việt Nam sẽ có tồn đọng và ấn định ngày thụ lý tồn đọng và số lượng thị thực còn lại của năm tài chính 2018 sẽ phụ thuộc vào số lượng những diện thị thực khác không sử dụng còn dư.

Xem thêm Ký hiệu các loại thị thực

Ngày tiếp nhận đơn

Employment- BasedAll Chargeability Areas Except Those ListedCHINA- mainland bornEl Salvador Guatemala HondurasINDIAMEXICOPHILIPPINES
1st
C
C
C
C
C
C
2nd
C
01FEB15C    08FEB09
C
C
3rd           C
01JAN16
C
01JAN08
C01OCT16
Other Workers
C
01JUN08
C
01JAN08
C01OCT16
4th
C
C
15APR16CC
C
Certain Religious Workers
C
C15APR16CCC
5th
Non Regional Center (C5 and T5)
C
01SEP14
C
C
C
C
5th
Regional Center        (I5 and R5)
C01SEP14CCCC

 

Visa Bulletin

 

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!