Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thống Kê Của Kornova Về Visa EB-5 Đã Cấp Cho Việt Nam Năm 2018

Nhận tin tức mới
Thống Kê Của Kornova Về Visa EB-5 Đã Cấp Cho Việt Nam Năm 2018
30/05/2018

Thông tin về số lượng visa EB5 đã cấp cho thị trường Việt Nam trong năm tài chính 2018 của Mỹ hiện nay:

SỐ LƯỢNG VISA EB-5 CẤP CHO VIỆT NAM  TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2018 (10/2017 – 09/2018)

Loại Visa 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 Tổng cộng
I51 14 21 43 25 5 35 23 166
I52 13 17 32 22 7 26 17 134
I53 25 43 91 48 15 74 47 343

(Số liệu được Kornova tiến hành cập nhật theo thông tin của NVC – Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Mỹ)

Dựa vào số liệu trên cho thấy, hiện tại chính phủ Mỹ đã cấp hết hạn mức visa EB-5 cho các nhà đầu tư Việt Nam trong năm tài chính 2018.
Bắt đầu từ 01/10/2018, các nhà đầu tư EB-5 Việt Nam sẽ được cấp theo hạn mức visa mới của năm tài chính 2019 Mỹ.