Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Quốc Hội Mỹ Chuẩn Bị Để Tránh Chính Phủ Đóng Cửa Và Tài Trợ Cho Chương Trình Quan Trọng Như EB-5

Nhận tin tức mới
Quốc Hội Mỹ Chuẩn Bị Để Tránh Chính Phủ Đóng Cửa Và Tài Trợ Cho Chương Trình Quan Trọng Như EB-5
15/02/2019

Cuối ngày 13 tháng 2 năm 2019, các Nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã công bố một thỏa thuận về Đánh giá của Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ cho năm tài chính 2019 và sáu biện pháp Đánh giá tài chính nổi bật khác trong năm 2019.

Có trên hơn 1,000 trang đánh giá trên nhiều lĩnh vực của chính phủ, từ nông nghiệp đến giao thông, và những lĩnh vực khác.

Đặc biệt quan trọng đối với là Chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5 được kéo dài đến ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Thỏa thuận hội nghị và gói lập pháp cần được Thượng viện và Hạ viện trình bày và phải được Lưỡng Viện thông qua và được Tổng Thống đồng ý trước nửa đêm ngày 15/2 để tránh sự đóng cửa của chính phủ Mỹ một lần nữa.

Xem thêm thông tin về Thoả Thuận Đánh giá Của Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ TẠI ĐÂY  ( Division H, Section – SEC104Section 610(b)

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật những thông tin quan trọng liên quan đến việc này.

(Cre: Kornova – Tư Vấn Định Cư Mỹ)

 

Nội dung tham khảo: