Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Giới Thiệu Chung Về Visa Di Trú Diện Đầu Tư EB5

Nhận tin tức mới
17/12/2013
Chương trình di trú đầu tư EB5 đã có từ những năm đầu 1990, tuy nhiên sự phổ biến của chương trình chỉ thật sự bùng nổ trong những năm gần đây. Vào năm tài chính 2006, thời điểm mà chương trình trở nên phổ biến, đã có 802 visa EB5 được phát hành. Trong 3 quý đầu năm tài chính 2012, số lượng visa EB5 phát hành ở mức 7641. Quốc hội đang xem xét cải tổ dự luật di trú Mỹ 1 cách toàn diện, do đó có thể dẫn đến việc thay đổi lớn về chương trình trong những năm sắp tới.
Có 5 cách để 1 người nước ngoài có thể nhận quyền thường trú (thường gọi là “Thẻ Xanh“) qua các chương trình việc làm tại Hoa Kỳ. Dựa trên phân loại các chương trình di trú, các chương trình di trú diện việc làm được xếp từ EB1 đến EB5. Theo tiêu chí của chương trình EB5, một cư dân nước ngoài có thể nhận được thẻ thường trú có điều kiện bằng cách đầu tư 1 mức tối thiểu là US$1,000,000 (US$500,000 trong một số trường hợp cụ thể sẽ trình bày chi tiết dưới đây) để tạo ra 1 doanh nghiệp mới hoặc đầu tư vào 1 doanh nghiệp hiện có với cam kết tạo ra 10 việc làm mới tại Hoa Kỳ vào cuối kỳ 2.5 năm từ khi nhận đơn thị thực di trú có điều kiện được duyệt, bộ đơn này được gọi là bộ đơn I-526. Nếu nhà đầu tư đầu tư vào 1 công ty có sẵn, nguồn vốn đầu tư mới phải tạo ra 10 việc làm mới thêm vào các công việc hiện hữu (Cũng có những điều khoản riêng dành cho các doanh nghiệp đang gặp vấn đề nhận đầu tư mà sẽ không đề cập ở đây vì rằng rất ít sử dụng)

Visa di trú EB1 dành cho các đối tượng sau: Các giáo sư và nhà nghiên cứu có tài năng kiệt xuất, nổi bật, hoặc Các quản lý cao cấp của các công ty đa quốc gia. Visa di trú EB2 dành cho các hồ sơ bảo lãnh của đơn vị sử dụng lao động dành cho các cá nhân có bằng cấp cao và khả năng vượt trội; và trường hợp tự bảo lãnh dành cho các visa di trú cho đối tượng được miễn trừ bảo lãnh của đơn vị sử dụng lao động theo chương trình ưu tiên của quốc gia Mỹ. Visa di trú EB3 thông thường dành cho đối tượng có văn bằng cao đẳng và một số đối tượng không có bằng cấp chuyên môn. Visa di trú EB4 là phân loại dành cho các đối tượng đặc biệt, hầu hết là các đối tượng làm việc thuộc lĩnh vực tôn giáo, ngoài ra cũng có những trường hợp rất đặc biệt như những người là phiên dịch viên người Iraq. Các loại visa phổ biến khách như visa du học F-1 hay visa làm việc H1B là visa không di dân, có nghĩa là các visa này không phải là visa thường trú (không phải là Thẻ Xanh)

Khu vực thu hút đầu tư (TEA) và Số tiền đầu tư tối thiểu
Khi chương trình EB5 cơ bản yêu cầu mức đầu tư tối thiểu là US$1,000,000, nhưng nếu đầu tư thực hiện tại các Khu vực thu hút đầu tư (TEA) – được xác định là những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao thì đa số mức đầu tư EB5 tại các Khu vực thu hút đầu tư này (TEA)  là ở mức US$500,000. Trong suốt 9 tháng từ tháng 10.2011 đến tháng 9.2012 (tức là 3 quý đầu của năm tài chính 2012 của chính phủ Mỹ) đã có 7641 visa EB5 được Cục Di Trú phát hành. Trong số này, 7469 visa di trú EB5 thuộc diện đầu tư US$500,000 và chỉ 172 visa là thuộc các khu vực ngoài TEA với mức yêu cầu tối thiểu US$1,000,000. Với số lượng khá ít visa EB5 đã phát hành với mức đầu tư US$1,000,000, có thể nói rằng đa số các dự án đầu tư EB5 ở các Khu vực thu hút đầu tư (TEA) với mức đầu tư tối thiểu là US$500,000.
Giới Thiệu Chung về Visa di trú diện đầu tư EB5
(Tổng hợp từ chuyên gia EB5)
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com