Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

TỔNG QUAN

Visa L-1 là visa tạm thời, không định cư Mỹ, cho phép các công ty đủ điều kiện ở nước ngoài di chuyển nhân viên có trình độ ở nước ngoài sang công ty mẹ, chi nhánh liên kết hoặc công ty con của công ty đó. Có nhiều loại visa L1 khác nhau. Visa L-1A được thiết kế đặc biệt cho giám đốc điều hành hoặc người quản lý. Visa L-1B được thiết kế để chuyển giao chuyên gia có kiến ​​thức chuyên môn.

Đối với chương trình này, Công ty hoặc nhà tuyển dụng sẽ là người nộp đơn bảo lãnh cho nhân viên của mình và nhân viên đó không cần phải xin giấy phép lao động như các chương trình dựa vào việc làm khác.

Một lợi ích khác của visa L-1 là nó có thể cung cấp một bước đệm cho tình trạng thường trú nhân hợp pháp. Một danh mục ưu tiên nhập cư dựa trên việc làm cụ thể (EB-1C) được tạo ra cho các nhà quản lý và giám đốc điều hành đáp ứng các tiêu chuẩn L-1 và muốn trở thành thường trú nhân hợp pháp. Những người nước ngoài này được coi là “nhân công ưu tiên” trong ưu tiên đầu tiên, được phân bổ 40.000 visa định cư Mỹ hàng năm. Mặc dù tình trạng L-1A không phải là điều kiện tiên quyết, tuy nhiên người có visa L-1A sẽ làm mạnh hồ sơ hơn cho đơn xin nhập cư EB-1C.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TY L1

 • Công ty phải có quan hệ đủ điều kiện với một công ty nước ngoài, chẳng hạn như công ty mẹ, chi nhánh, công ty con của công ty nước ngoài. Chúng được gọi chung là các tổ chức đủ điều kiện hoặc các Công ty đủ điều kiện. Có thể bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận, tôn giáo hoặc từ thiện. Để biết thêm thông tin về tổ chức đủ điều kiện, vui lòng truy cập Qualifying Entities.

 • Công ty phải hoặc sẽ là Công ty đang kinh doanh ở Mỹ và ở ít nhất một quốc gia khác trực tiếp hoặc thông qua một tổ chức đủ điều kiện trong thời gian người đó ở Mỹ như là L-1. Việc kinh doanh phải khả thi, không yêu cầu phải tham gia vào thương mại quốc tế.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN

 • Nhân viên người nước ngoài phải làm việc ở nước ngoài cho công ty ở nước ngoài trong thời gian liên tục một năm trong vòng ba năm liền trước khi vào Mỹ. Thời gian làm việc tại Mỹ sẽ không được tính vào một năm làm việc bắt buộc.
 • Nhân viên phải được tuyển dụng ở nước ngoài ở vị trí điều hành hoặc quản lý, được gọi là vị trí đủ điều kiện.
 • Nhân viên phải đến Mỹ để làm việc với khả năng điều hành hoặc quản lý cho chi nhánh của cùng một Công ty hoặc một trong các tổ chức đủ điều kiện.

CÁC LOẠI GIẤY TỜ YÊU CẦU:

 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và kiểm soát của cty mẹ với công ty con/cty liên kết, chi nhánh…
 • Báo cáo thuế và báo cáo tài chính
 • Thư tuyển dụng của người sử dụng lao động Mỹ, xác minh rằng người nước ngoài sẽ làm việc cho họ ở Mỹ với tư cách điều hành hoặc quản lý
 • Giấy xác nhận công việc của nhân viên, bằng cấp…
 • Các bằng chứng, tài liệu khác

Xem thêm:

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 01
 • Luật sư di trú đánh giá hồ sơ
Bước 02
 • Nộp đơn I-129 vào cục di trú Mĩ (USCIS).
 • Thời gian cho quá trình này là 3-5 tháng (có thể chọn dịch vụ xử lý nhanh hồ sơ trong vòng 15 ngày)
Bước 03
 • Hồ sơ được USCIS phê duyệt sẽ chuyển qua Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC) làm DS-160
Đương đơn ở ngoài nước MỹHồ sơ được chuyển về lãnh sự quán để phỏng vấn
Đương đơn đang ở MỹLàm hồ sơ chuyển đổi tình trạng (AOS)
 • Thời gian cho quá trình này là 4-6 tháng
Bước 04
 • Phỏng vấn tại lãnh sự theo lịch hẹn.
 • Nhận visa làm việc tại Mỹ
Bước 05
 • Nhập cảnh nước Mỹ và làm việc