Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Central Park Tower Tháng 03/2018

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Central Park Tower Tháng 03/2018
02/05/2018

Cập nhật xây dựng dự án EB-5 CPT – Extell: Ngày 31 tháng 3 năm 2018.

 • ​Hoàn tất hoàn toàn các công đoạn tháo dỡ và san lấp.
 • Xây dựng đổ bê tông nền móng bắt đầu từ tháng 11/2013 – tháng 5/2015 hoàn tất phần trọng yếu và hoàn tất phần đổ nền khu vực 1780 đường Broadway tháng 9/2015.
 • Giấy phép nền theo kế hoạch 2012 được duyệt tháng 7.2014. Hoàn tất nền chính tháng 6.2015 và hoàn tất phần nền khu vực 1780 đường Broadway tháng 2.2016.
 • Đến cuối tháng 3/2018:
  • Tiến hành thi công thang máy.
  • Thi công khu vực mặt tiền khu cửa hàng phía bắc và 1780 đường Broadway.
  • Thi công Hệ thống MEP được chia làm bốn hạng mục chính: Hệ thống thông gió và điều hòa không khí (Heating Ventilation Air Conditioning, gọi tắt là HVAC), Cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh (Plumbing & Sanitary, gọi tắt là P&S), Hệ thống Điện (Electrical) cho các tầng 6, 7, 12, 27.
  • Xây dựng tầm cao tầng 20 đến 43.
  • Xây tường bao bọc bên ngoài phía đông tầng 8 đến 18; tầng trống và tầng 26 đến 28.
  • Xây tường bên trong tầng 19 đến 26 và khu vực cầu thang tầng 46.
  • Hoàn tất bố cục từ tầng 38.
  • Xây dựng bê tông tấm: tầng 81 và tầng 51.
  • Xây dựng kiến trúc thượng tầng: tầng 86 và tầng 56.
Cập nhật xây dựng dự án Central Park Tower tháng 03.2018
Cập nhật xây dựng dự án ngày 31/03/2018
Cập nhật xây dựng dự án Central Park Tower tháng 03.2018 - 2
 Cập nhật xây dựng dự án ngày 31/03/2018
Cập nhật xây dựng dự án Central Park Tower tháng 03.2018 - 3
Cập nhật xây dựng dự án ngày 31/03/2018
Cập nhật xây dựng dự án Central Park Tower tháng 03.2018 - 4
Cập nhật xây dựng dự án ngày 31/03/2018

=========================================

Trung tâm khu vực có những thành tích cao trong các dự án EB-5 hàng đầu

 • 1,131 I.526 đã nộp
 • 450 I.526 phê duyệt
 • 21 Thẻ Xanh vĩnh viễn được phê duyệt
 • Hoàn vốn đầu tư 100% từ dự án Tòa tháp Kim cương Quốc tế đã tiến hành từ tháng 2/ 2018.
  • Dự án Central Park Tower đã nhận được phê duyệt Bộ chứng từ dự án Mẫu  I-924.
  • Vốn EB-5 chỉ chiếm 9% tổng vốn dự án.
  • Chỉ còn 150 suất đầu tư trên 600 suất thu hút.
  • Vốn chủ đầu tư chiếm tỷ trọng cao (62%).
  • 8,229 việc làm ước tính, đạt mức 13.7 công việc trên mỗi suất đầu tư.
  • Theo báo cáo I-924A mới nhất nộp vào Cục di trú (đính kèm) đến cuối năm tài chính 2017 (tháng 10.2017), dự án Central Park Tower đã tạo ra 11,278 việc làm – có nghĩa là mức chi tiêu và việc làm thực tế vượt xa so với báo cáo ước tính và so với mức yêu cầu 6000 công việc cho 600 nhà đầu tư. Dự án Central Park Tower đã đủ điều kiện bảo đảm Thẻ Xanh vĩnh viễn cho 600 nhà đầu tư tham gia.