Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Dự Án Central Park Tower Tháng 11/2018

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Dự Án Central Park Tower Tháng 11/2018
19/11/2018

Cập nhật thành tích trung tâm khu vực Extell

Trung tâm khu vực Extell đã hoàn vốn 100% cho 66 nhà đầu tư trong dự án đầu tiên (trong đó có 9 nhà đầu tư Việt Nam) với hơn:

 • 1,300 Hồ sơ I-526 đã nộp vào USCIS.
 • 894 Hồ sơ I-526 nhận phê duyệt.
 • 158 gia đình nhà đầu tư nhận thẻ Xanh có điều kiện.
 • 101 Hồ sơ I-829 nhận phê duyệt.

Cập nhật thành tích dự án Central Park Tower

 • Dự án chỉ còn 113 suất đầu tư.
 • CPT đã nhận được 359 I-526 phê duyệt trong thời gian trung bình từ 9-14 tháng trên tổng số 487 I-526 đã nộp.
 • CPT đã có nhà đầu tư đầu tiên nhận Thẻ Xanh có điều kiện tháng 8/2018.
 • Tháng 9/2018, dự án Central Park Tower xây dựng đạt đến tầng 111 trên 131 tầng.
 • 15/10/2018, dự án Central Park Tower chính thức chào bán các căn hộ siêu sang ra thị trường.

Những điểm ưu việt trong lựa chọn dự án

 • Dự án  đã nhận được I-924 approval.
 • Vốn EB-5 chỉ chiếm 9% tổng vốn dự án.
 • Chỉ còn 113 suất đầu tư trên 600 suất thu hút.
 • Vốn chủ đầu tư chiếm tỷ trọng cao (62%).
 • 8,229 việc làm ước tính, đạt mức 13.7 công việc trên mỗi suất đầu tư.
 • Theo báo cáo I-924A mới nhất nộp vào Cục di trú (đính kèm) đến cuối năm tài chính 2017 (tháng 10/2017), dự án CPT ước tính tạo ra 11,278 việc làm – có nghĩa là mức chi tiêu và việc làm thực tế vượt xa so với báo cáo ước tính và so với mức yêu cầu 6000 công việc cho 600 nhà đầu tư. Dự án đã đủ điều kiện bảo đảm Thẻ Xanh vĩnh viễn cho 600 nhà đầu tư tham gia.
 • Khoản vay cấp cao được đảm bảo – là yếu tố đảm bảo hoàn thành cho dự án không phụ thuộc vốn vay EB-5.
 • Tháng 6/2018 bàn giao mặt bằng cho công ty thời trang Nordstrom và dự kiến khai trương đầu năm 2019.
 • Extell Development – đơn vị tài chính minh bạch: Extell Limited là 1 công ty trực thuộc tập đoàn phát triển Extell – một công ty đại chúng, niêm yết trên thị trường chứng khoán Tel Aviv (TASE) với tài sản hơn 2 tỷ USD.
 • Thông tin tài chính công khai minh bạch.

 

Nội dung tham khảo: