Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Việt Nam Tiếp Tục Giữ Vị Trí Dẫn Đầu Về Đầu Tư Định Cư Mỹ EB5 Bên Cạnh Trung Quốc

Nhận tin tức mới
29/10/2016

Năm 2016 tiếp tục đánh dấu sự phát triển vượt bậc của số lượng nhà đầu tư định cư Mỹ EB-5 từ Việt Nam. Đây là năm thứ 2, Việt Nam tiếp tục chiếm vị trí thứ 2 về số lượng nhà đầu tư định cư Mỹ EB-5 trên toàn thế giới – chỉ xếp hạng sau Trung Quốc.

Thống kê cơ bản cho năm tài chính 2016 công bố Việt Nam chiếm vị trí thứ 2 về số nhà đầu tư EB-5 với tổng số 334 visa đã phát hành tính đến 30/09/2016.

Năm quốc gia dẫn đầu về đầu tư định cư EB5 của năm 2016 cùng số liệu visa đã cấp như sau

Trung Quốc 7512 75.5%
Việt Nam 334 3.4%
Hàn Quốc 260 2.6%
Đài Loan 203 2%
Brazil 150 1.5%
Các nước khác 1488 15%
Tổng số visa 9947 100%

Năm 2015, Việt Nam cũng lần đầu tiên chiếm vị trí thứ 2 thế giới về đầu tư định cư, số liệu 5 quốc gia dẫn đầu đầu tư EB5 năm 2015 như sau:

Trung Quốc 8156 83.5%
Việt Nam 280 2.9%
Đài Loan 139 1.4%
Ấn Độ 111 1.1%
Hàn Quốc 116 1.2%
Các nước khác 962 9.9%
Tổng số visa 9764 100%

Trong tổng số 9947 visa phát hành cho dòng EB-5 năm 2016 chỉ có:

  • 1442 hồ sơ chuyển đổi tình trạng tại Mỹ (chiếm 14%);
  • 842 visa phát hành từ các chương trình đầu tư EB5 trực tiếp (8.5%) trong đó 269 visa từ các dự án trực tiếp trị giá 1 triệu và 573 visa từ các dự án trị giá 500,000 USD nằm trong khu vực thỏa mãn điều kiện thu hút đầu tư TEA