Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh (Caribê)

Việt Nam nhiều năm liền nằm trong nhóm 5 nước dẫn đầu hồ sơ EB5

Nhận tin tức mới
12/05/2017

Theo thống kê hồ sơ đầu tư định cư I-526 qua các năm từ Hiệp Hội Đầu tư Mỹ IIUSA

Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước dẫn đầu hồ sơ đầu tư định cư EB5 năm 2015

Năm 2015, tổng hồ sơ I-526 từ Việt Nam là 289 hồ sơ (chiếm 2% tổng số hồ sơ toàn thế giới). Năm 2015, Việt Nam giữ vị trí thứ 2 (sau Trung Quốc) về hồ sơ đầu tư EB5. Tổng vốn đầu tư từ Việt Nam năm 2015 là $145 triệu.

Việt Nam nhiều năm liền nằm trong nhóm 5 nước dẫn đầu hồ sơ EB5

Việt Nam nhiều năm liền nằm trong nhóm 5 nước dẫn đầu hồ sơ EB5

Thống kê hồ sơ I-526 từ Việt Nam qua các năm lần lượt là 289 (2015 – vị trí thứ 2), 127 (2014 -vị trí thứ 2), 87 (2013 – vị trí thứ 4 trên thế giới)

Việt Nam nhiều năm liền nằm trong nhóm 5 nước dẫn đầu hồ sơ EB5

Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục là thị trường nóng với tỷ lệ tăng trưởng hằng năm hơn 100%

Việt Nam nhiều năm liền nằm trong nhóm 5 nước dẫn đầu hồ sơ EB5

Theo IIUSA

Lee Li -IIUSA Policy Analyst