Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Văn Phòng Kiểm Soát Dịch Vụ Di Trú Và Quốc Tịch Đệ Trình Báo Cáo Lên Quốc Hội Làm Rõ Các Nỗ Lực Cải Tiến Chương Trình EB-5

Nhận tin tức mới
15/07/2017

Đầu tuần cuối tháng 6/2017, Văn phòng Kiểm soát Dịch vụ Di trú & Quốc tịch (Ombudsman) đã đệ trình Báo cáo Thường niên năm 2017 lên Quốc hội.

Vai trò của Ombudsman là giúp đỡ các cá nhân và người sử dụng lao động có vấn đề với USCIS và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện việc cung cấp các dịch vụ nhập cư. Ombudsman là một bộ phận độc lập trực thuộc Bộ An ninh Nội địa.

Báo cáo nêu bật một số những lo ngại đang diễn ra xung quanh Chương trình Trung tâm khu vực EB-5  bao gồm việc gia hạn ngắn hạn đang diễn ra, đề xuất các cải cách về luật và lượng hồ sơ tồn đọng tăng. Ombudsman sẽ tiếp tục xem xét chương trình EB-5, thu hút sự tham gia từ USCIS và các bên liên quan khi cơ quan này thực hiện bất kỳ thay đổi nào theo luật định, xem xét các thay đổi về luật pháp, và mở rộng các hoạt động kiểm tra tra soát.

Những điểm nổi bật về chương trình EB-5 từ Báo cáo

  •  Các Văn phòng Chương trình Đầu tư Di cư của USCIS (IPO) hiện có 90 vị trí tuyển dụng chưa có nhân viên. IPO được phép tuyển dụng tối đa 247 nhân viên làm việc toàn thời gian (bao gồm các nhân viên thụ lý, kiểm soát viên, các nhà kinh tế, và các nhân viên an ninh quốc gia, cũng như hỗ trợ hành chính).
  • Thời gian thụ lý trung bình bộ đơn I-526 hiện nay là 16 tháng.
  • Thời gian thụ lý trung bình bộ đơn I-829 hiện nay là 27 tháng.
  • 4,395 đơn I-526 nhận được trong quý 1/2017.
  • Lượng đơn I-526 tồn đọng đến 30/09/2016 là 20,804 với tỷ lệ phê duyệt trung bình 81%.
  • Ước lượng 58.043 visa định cư EB5 đủ điều kiện  đang chờ  USCIS cấp.
  • Hiện có 10,000 hồ sơ nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện chờ cấp visa định cư, với mức trung bình 3 người trong 1 gia đình, nâng tổng số người chờ thị thực đầu tư định cư  lên mức 30,000.
  •  Tổng số nhà đầu tư EB-5 với đơn I-526 đủ điều kiện được phê duyệt hoặc đang chờ cấp visa lên đến 88,000. (so với hạn mức 10,000 visa mỗi năm).
  • Hiện tất ngoại trừ Trung Quốc cả các quốc gia khác, bao gồm Việt Nam không bị tồn đọng visa mà được  dành hạn mức visa định cư EB-5 ngay sau khi hồ sơ I-526 được duyệt.
  • Đối với nhà đầu tư Trung Quốc, nhà đầu tư và người phụ thuộc từ Trung Quốc, những người đang ở cuối hàng của dòng đơn I-526 tồn đọng, có thể phải đợi 10 năm hoặc lâu hơn cho thị thực nhập cư theo chương trình EB-5.

Tóm tắt chương trình EB5

Quốc hội thành lập chương trình EB-5 vào năm 1990 để khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài thực hiện các khoản đầu tư vào Hoa Kỳ. Các nhà doanh nghiệp đầu tư tối thiểu 1 triệu đô la Mỹ vào một doanh nghiệp mới hoặc hiện tại của Mỹ hoặc giảm còn 500.000 đô la Mỹ nếu đầu tư vào TEA (Một khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao),  và tạo ra 10 vị trí toàn thời gian cho công nhân Hoa Kỳ, thì đủ điều kiện để được thị thực nhập cư. Quốc hội phân bổ khoảng 10.000 thị thực nhập cư hàng năm cho người nước ngoài và người thân trong gia đình họ cho dòng chương trình này.

Với việc sử dụng loại visa EB-5 ở mức thấp trong những năm đầu đó, Quốc hội đã tạo ra chương trình Trung tâm Khu vực vào năm 2002 để khuyến khích việc tổng hợp các khoản đầu tư vào các dự án lớn hơn dự kiến ​​sẽ có tác động kinh tế lớn hơn các khoản đầu tư vốn EB-5 cá nhân riêng lẻ. Theo chương trình này, Trung tâm Khu vực được chỉ định của USCIS có thể đáp ứng được yêu cầu tạo việc làm thông qua cả việc tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp thông qua việc đưa ra các phương pháp tính toán việc làm nhất định.

Bất chấp việc thành lập Chương trình Trung tâm Khu vực, việc sử dụng hạn mức visa EB-5 vẫn tiếp tục chưa cao cho tới khi cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối năm 2008, khi nguồn vốn vay truyền thống không còn. Các nhà phát triển dự án bắt đầu thu hút nhà đầu tư nước ngoài và sử dụng nguồn vốn đầu tư EB-5 để tài trợ cho các dự án quy mô lớn, hầu hết là trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng.

Trong năm 2016, khoảng 91 phần trăm của tất cả các khoản đầu tư EB-5 được thực hiện thông qua một Trung tâm Khu vực, và 99 phần trăm của tất cả các dự án EB-5 được đặt trong TEA. 76% các khoản đầu tư EB-5 được thực hiện bởi những Công dân Trung Quốc.

Tải toàn bộ báo cáo tại đây

(Cre: IIUSA)