Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thời Gian Thụ Lý Hồ Sơ EB5 Tại USCIS Tháng 7/2017

Nhận tin tức mới
Thời Gian Thụ Lý Hồ Sơ EB5 Tại USCIS Tháng 7/2017
09/10/2017

Vào ngày 4 tháng 1, Thời gian thụ lý bộ đơn nhập cư từ Cục Quốc tịch và Nhập cư Mỹ (USCIS) được đăng bằng định dạng ngày cụ thể thay vì tuần hoặc tháng.

Theo USCIS, đây là “Bước đầu tiên để cung cấp thời gian thụ lý được cụ thể và dễ hiểu hơn.” USCIS đăng tải thời gian thụ lý lên trang web của mình như là một hướng dẫn để người nộp đơn biết khi nào nên gởi yêu cầu hỏi về tình trạng đối với một trường hợp hồ sơ tồn đọng.

USCIS - Tháng 7.2017 Thời gian thụ lý hồ sơ EB5
(Cre: USCIS)