Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh (Caribê)

USCIS – Tháng 10.2017 Thời gian thụ lý hồ sơ EB5

Nhận tin tức mới
USCIS – Tháng 10.2017 Thời gian thụ lý hồ sơ EB5
29/12/2017

USCIS – Tháng 10.2017 Thời gian thụ lý hồ sơ EB5
Nguồn Cục di trú Mỹ – USCIS
Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, USCIS đang thụ lý

  • Đơn I-526 mà họ nhận được trước ngày 21 tháng 11 năm 2015, giảm 27 ngày so với tháng trước, nghĩa là thời gian thụ lý trung bình cho bộ đơn I-526 giảm xuống mức dưới 23 tháng
  • Đơn I-829 mà USCIS đã nhận được trước ngày 02 tháng 09 năm 2015,  không thay đổi  so với tháng trước, thời gian thụ lý trung bình cho bộ đơn I-829 vẫn ở mức 25 tháng

Vào ngày 4 tháng 1, Thời gian thụ lý bộ đơn nhập cư từ Cục Quốc tịch và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) được đăng bằng định dạng ngày cụ thể thay vì tuần hoặc tháng.
Theo USCIS, đây là “Bước đầu tiên để cung cấp thời gian thụ lý được cụ thể và dễ hiểu hơn.” USCIS đăng tải thời gian thụ lý lên trang web của mình như là một hướng dẫn để người nộp đơn biết khi nào nên gởi yêu cầu hỏi về tình trạng đối với một trường hợp hồ sơ tồn đọng.