Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cục Di Trú Mỹ Tăng Lệ Phí Thụ Lý Hồ Sơ Kể Từ 23/12/2016

Nhận tin tức mới
Cục Di Trú Mỹ Tăng Lệ Phí Thụ Lý Hồ Sơ Kể Từ 23/12/2016
08/12/2016
Cục Di trú và Quốc tịch Mỹ (USCS) đã công bố quyết định sau cùng của chương trình điều chỉnh lệ phí thụ lý hồ sơ cần thiết cho hầu hết các bộ đơn di trú. Các mức lệ phí mới sẽ có hiệu lực ngày 23 tháng 12 năm 2016.
Các hồ sơ và bộ đơn đóng dấu bưu điện hoặc nộp vào hoặc sau ngày 23 tháng 12 năm 2016, phải bao gồm các khoản lệ phí mới hoặc USCIS sẽ từ chối hồ sơ.
Chi tiết mức lệ phí mới xem tại trang USCIS tham khảo tại đây.
Một số mức lệ phí bộ đơn di trú phổ biến mới:
Mức phí bộ đơn đầu tư I-526 tăng cao nhất ở mức 145%, tăng từ mức phí 1,500 USD lên đến 3,675 USD.
USCIS tăng lệ phí thụ lý hồ sơ - hiệu lực kể từ 23.12.2016