Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cục Di Trú Mỹ (USCIS) Áp Dụng Mẫu I-526 Mới (Bản 30 Tháng 5/2017)

Nhận tin tức mới
30/06/2017

Gần đây, Cục Di Trú Mỹ (USCIS) đã phát hành một phiên bản mới cho Mẫu hồ sơ I-526 của chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5.

Mặc dù phiên bản mới yêu cầu cung cấp thông tin tương tự như ấn bản trước đó, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 năm 2017, Cục Di Trú Mỹ (USCIS) sẽ chỉ chấp nhận phiên bản mới nhất của biểu mẫu này.

Cần bảo đảm rằng mẫu đơn bạn ký và bạn gửi cho văn phòng luật sư là phiên bản có ngày phát hành 05/30/2017 ở cuối trang. Điều này sẽ đảm bảo hồ sơ đầu tư định cư của bạn được thụ lý hiệu quả và nhận được sự chấp nhận của USCIS.

(Cre: USCIS)