Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

USCIS áp dụng mẫu I-526 mới (bản 30 tháng 5.2017)

Nhận tin tức mới
30/06/2017

Gần đây, USCIS đã phát hành một phiên bản mới cho Mẫu hồ sơ I-526. Mặc dù phiên bản mới yêu cầu cung cấp thông tin tương tự như ấn bản trước đó, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 năm 2017, USCIS sẽ chỉ chấp nhận phiên bản mới nhất của biểu mẫu này.
Cần bảo đảm rằng mẫu đơn bạn ký và bạn gửi cho văn phòng luật sư là phiên bản có ngày phát hành 5/30/2017 ở cuối trang. Điều này sẽ đảm bảo hồ sơ đầu tư định cư của bạn được thụ lý hiệu quả và nhận được sự chấp nhận của USCIS.