Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỷ Lệ Từ Chối Đơn I-129 Của Visa L-1B Lên Gần 30% Trong Quý 3/2017

Nhận tin tức mới
Tỷ Lệ Từ Chối Đơn I-129 Của Visa L-1B Lên Gần 30% Trong Quý 3/2017
20/10/2017

Theo thống kê của Cục Di trú Mỹ (USCIS), số đơn bị từ chối của Đơn I-129 dành cho diện làm việc không định cư, thuyên chuyển công nhân tay nghề trong nội bộ công ty nước ngoài đầu tư vào Mỹ – L1B, của Quý 3/2017 là 1,162 đơn (29%). Tỷ lệ từ chối của năm 2015 và 2016 lần lượt là 25% và 24%.

Theo USCIS, Visa L-1B đảm bảo cho Công ty Mỹ thuyên chuyển nhân viên có trình độ tay nghề có liên quan đến ngành nghề đang hoạt động tại Mỹ được phép đến Mỹ để làm việc. Visa này cũng cho phép Công ty nước ngoài chưa có chi nhánh văn phòng tại Mỹ cũng được phép thuyên chuyển nhân viên có kinh nghiệm tới Mỹ để lo việc thành lập công ty. Công ty Mỹ tuyển dụng phải nộp đơn I-129, Đơn dành cho Lao động Không Định cư có nộp phí, cho nhân viên được thuyên chuyển.

Tỷ lệ từ chối cao của dòng chương trình L1 do yếu tố khắc khe và các qui định chi tiết của chương trình mà ít nhà đầu tư có thể thỏa điều kiện.

Tỷ lệ từ chối cao của chương trình L1 (tỷ lệ thành công ở mức 70%) so với chương trình EB5 (với tỷ lệ thành công lên đến hơn 90% cho bộ đơn I-526) khiến nhà đầu tư Việt Nam ưu tiên chọn lựa EB5 làm giải pháp định cư cho cả gia đình.

Các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm đang cố gắng hoàn tất hồ sơ và đầu tư trước hạn chót của chương trình là 8 tháng 12 năm 2017. Sau thời điểm này, chương trình không chỉ có thể tăng mức đầu tư lên đến 1,350,000 USD mà còn có nhiều qui định khắc khe hơn về chứng minh nguồn vốn và chuyển vốn đầu tư vào dự án.