Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỷ Lệ Phê Duyệt I-526 Và I-829 Quý 3/2017 Dạt trên 90%

Nhận tin tức mới
26/09/2017

Ngày 21/09/2017, Cục di trú Mỹ USCIS công bố thống kê dữ liệu cập nhật về số hồ sơ đầu tư định cư Mỹ EB-5 – mẫu đơn đầu tư I-526 và mẫu đơn xóa điều kiện Thẻ thường trú I-829 nhận được, phê duyệt, từ chối và đang chờ xử lý.

Tỷ lệ phê duyệt bộ đơn I-526 tiếp tục đạt mức 90% cho quý 3/2017, so với tỷ lệ 93% trong quý 2/2017.


Không có số liệu hồ sơ I-829 bị từ chối, dự đoán tỷ lệ phê duyệt đạt gần như 100% so với quý 2/2017, tỷ lệ phê duyệt I-829 đạt mức 92%