Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tóm Lược Về Chương Trình Đầu Tư Định Cư Mỹ EB5

Nhận tin tức mới
17/06/2017
Năm 1990, Quốc hội Mỹ đã tạo ra chương trình đầu tư định cư hướng đến ưu tiên tạo việc làm EB-5 nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư vào một doanh nghiệp có lợi cho nền kinh tế Mỹ bằng cách tạo ra hoặc duy trì ít nhất 10 việc làm toàn thời gian.
Chương trình này được phân loại là EB-5, là chương trình thứ năm trong các chương trình định cư tạo việc làm trong Đạo luật về Định cư và Nhập tịch Mỹ (INA). INA hàng năm cung cấp hạn mức tối đa khoảng 10,000 visa cho chương trình này.
Năm 1992, Quốc hội Mỹ đưa ra Chương trình thí điểm Trung tâm khu vực để thúc đẩy nhập cư và đầu tư thông qua chương trình EB-5 và tiếp tục khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Mỹ.
Để hội đủ điều kiện cho một Visa EB-5, các nhà đầu tư nước ngoài phải:
Chứng minh rằng đã thực hiện một khoản “đầu tư đủ điều kiện” vào trong một doanh nghiệp thương mại mới nằm trong một trung tâm khu vực đã được phê duyệt (approved Regional Center). Đầu tư đạt chuẩn phải là:
  • Tối thiểu 1,000,000 USD, hoặc
  • Tối thiểu 500,000 USD trong một khu vực ưu tiên tạo việc làm mục tiêu được chỉ định (TEA).
  • Chứng minh rằng đầu tư đủ điều kiện sẽ có lợi cho nền kinh tế Mỹ và:
  • Cho thấy rằng 10 hoặc nhiều hơn việc làm chính thức, toàn thời gian sẽ được tạo ra bởi doanh nghiệp thương mại mới thông qua nguồn thu được từ nâng cao năng suất trong khu vực và tăng vốn đầu tư trong nước. Ngoài tạo việc làm trực tiếp, dự án có thể tính việc làm gián tiếp và việc làm liên đới bằng cách sử dụng phân tích kinh tế (ví dụ: phương pháp IMPLAN, RIMS II, REDYN).
EB-5 visa là một trong những con đường linh hoạt nhất để nhà đầu tư nhận được Thẻ Xanh quyền thường trú Mỹ. Các nhà đầu tư định cư là không cần phải quản lý các hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp và không bắt buộc phải sống trong các khu vực mà việc đầu tư đủ điều kiện được thực hiện.
Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư có thể đến từ bất kỳ nguồn vốn trong và ngoài nước nào hợp pháp bao gồm: thu nhập tích lũy, quà tặng, các khoản vay, bán bất động sản, thừa kế.
Những Yêu Cầu Cơ Bản

  • Đầu tư 500,000 USD và chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vốn đầu tư (qua bộ đơn I-526).
  • Nhà đầu tư và các thành viên trực hệ (vợ/chồng và con dưới 21 tuổi) sẽ nhận được Thẻ Xanh Thường Trú.
  • Mỗi phần đầu tư phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động Mỹ.

Ưu Điểm Của Chương Trình

Không giống như các chương trình định cư khác, chương trình định cư đầu tư KHÔNG:

  • EB-5 không yêu cầu về tuổi tác, bằng cấp hay kinh nghiệm kinh doanh.
  • Nhà đầu tư không yêu cầu phải nói được tiếng Anh.
  • Nhà đầu tư và gia đình có thể sinh sống ở bất kỳ nơi đâu tại Mỹ.

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB5

1.THỜI GIAN XÉT DUYỆT NHANH: Thuận lợi lớn nhất của chương trình EB-5 là thời gian xét duyện nhanh, chỉ mất từ 15 -18 tháng để đạt được thẻ thường trú nhân có điều kiện (Thẻ Xanh có điều kiện).
2.KHÔNG ĐÒI HỎI PHẢI LÀM VIỆC: Sau khi nhận thẻ thường trú nhân nhà đầu tư không yêu cầu phải làm việc tại Mỹ.
3.KHÔNG YÊU CẦU TIẾN HÀNH KINH DOANH: Nhà đầu tư không cần kinh doanh để duy trì quyền thường trú nhân.
4.TỰ DO CƯ TRÚ BẤT KỲ NƠI NÀO Ở MỸ: Nhà đầu tư có thể tự do sống và/hoặc làm bất kỳ hoạt động kinh doanh ở bất cứ nơi nào trên đất Mỹ theo luật cư trú sau khi đã đầu tư.
5.TRẺ EM NHẬN TẤT CẢ LỢI ÍCH TỪ VIỆC CƯ TRÚ HỢP PHÁP: Các con nhà đầu tư nhận được các lợi ích của thường trú nhân tại Mỹ.
6.ĐẦU TƯ HOẶC CHUYỂN TIỀN: thị thực định cư Hoa Kỳ cho phép các nhà đầu tư chuyển tiền định cư hợp pháp.

DO ĐÓ, những người có tầm nhìn và đạt yêu cầu của chương trình định cư diện đầu tư nên chọn chương trình Di trú EB-5.