Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thượng Viện Đồng Thuận Tái Phê Duyệt 3 Năm Chương Trình EB5 Trung Tâm Khu Vực

Nhận tin tức mới
17/08/2012
Thượng viện nhất trí thông qua tái phê chuẩn 3 năm cho Chương trình EB5 trung tâm khu vực.

Ngày 02/08/2012, Thượng viện Mỹ biểu quyết nhất trí tái phê chuẩn cho Chương trình EB-5 khu vực đã rất thành công, ba chương trình khác bao gồm S.3245 E-verify tái phê chuẩn của J-1 và thị thực lao động dành cho khối tôn giáo.Mặc dù đạo luật đã đề xuất một tái phê chuẩn thường trực cho chương trình, việc tái phê chuẩn ngắn hạn tạm thời được đón nhận nồng nhiệt từ các thành viên trong ngành EB5.

Quốc hội đã đồng ý về nguyên tắc cho một tái phê chuẩn 3 năm cho Chương trình Trung tâm Khu vực. Quốc Hội đang trong giai đoạn tạm ngưng, sẽ thụ lý vấn đề này thông qua việc đình chỉ các quy tắc (không có cuộc tranh luận sàn) đôi khi trong đầu tháng Chín sau khi kết thúc giai đoạn tạm ngưng.