Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thường Trú Nhân Có Hồ Sơ Xóa Bỏ Điều Kiện Sẽ Được Gia Hạn Thẻ Xanh Thêm 48 Tháng

Nhận tin tức mới
Thường Trú Nhân Có Hồ Sơ Xóa Bỏ Điều Kiện Sẽ Được Gia Hạn Thẻ Xanh Thêm 48 Tháng
09/02/2023

Sở Di trú Mỹ (USCIS) thông báo gia hạn hiệu lực thẻ xanh thêm 48 tháng cho Thường trú nhân có điều kiện với Mẫu I-751 hoặc Mẫu I-829 xóa bỏ điều kiện đang chờ thụ lý.

USCIS thông báo việc gia hạn hiệu lực của Thẻ Xanh thêm 48 tháng sau ngày hết hạn của thẻ. Quy định này áp dụng cho những người nộp đơn nộp đúng Mẫu I-751 (Đơn Xin Hủy Bỏ Các Điều Kiện Về Tình Trạng Cư Trú) hoặc Mẫu Đơn I-829( Đơn Xin Hủy Bỏ Các Điều Kiện Về Tình Trạng Thường Trú Nhân). Thay đổi này bắt đầu vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 đối với Mẫu I-829 và sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 1 năm 2023 đối với Mẫu I-751. USCIS thực hiện thay đổi này để phù hợp với thời gian xử lý hiện tại của Mẫu I-751 và Mẫu I-829 đã bị kéo dài trong năm qua.

Thường trú nhân có điều kiện nộp 2 mẫu đơn I-751 và I-829 đang chờ thụ lý sẽ được gia hạn Thẻ Xanh thêm 48 tháng

USCIS đã cập nhật thông tin về việc gia hạn hiệu lực của Thẻ xanh thêm 48 tháng trên các thông báo nhận Mẫu I-751 và Mẫu I-829 đối với những người mới nộp hai mẫu đơn này. Riêng với những Thường trú nhân đủ điều kiện đã nộp đơn trước đây và nhận được thông báo với thời gian gia hạn ngắn hơn 48 tháng/ những trường hợp đang chờ xử lý sẽ nhận được thông báo biên nhận mới từ USCIS. Các thông báo này có thể được xuất trình cùng với Thẻ xanh đã hết hạn làm bằng chứng về việc tiếp tục duy trì tình trạng hợp pháp, trong khi hồ sơ vẫn đang chờ thụ lý với USCIS.

Bằng cách xuất trình thông báo biên nhận đã cập nhật cùng với Thẻ xanh đã hết hạn, Thường trú nhân có điều kiện vẫn được phép làm việc và đi lại tại Mỹ thêm 48 tháng kể từ ngày hết hạn trên mặt trước của Thẻ xanh. Tuy nhiên những Thường trú nhân có điều kiện dự định ở bên ngoài nước Mỹ từ một năm trở lên nên xin giấy phép tái nhập cảnh bằng cách nộp Mẫu I-131 (Đơn xin Giấy thông hành) trước khi rời Mỹ.

Mẫu đơn I-131 dùng cho các Thường trú nhân có ý định ra khỏi Mỹ quá 1 năm

(Cre: USCIS.gov)