Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thượng Nghị Viện Mỹ Trình Dự Luật Cải Cách Chương Trình EB5

Nhận tin tức mới
10/06/2015

Ngày 3 tháng 6 năm 2015, thượng nghị viện đã trình dự luật Gia hạn và Tăng vốn đầu tư của chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5.

Hai thượng nghị sĩ Patrick Leahy (Đảng Dân Chủ Vermont) và Grassley (Đảng Cộng Hòa Iowa) đã trình dự luật tái chấp thuận dòng chương trình EB-5 trung tâm khu vực trước khi chương trình này hết hạn.

Dự luật được biết đến với tên gọi, Dự luật Cải tổ việc làm tạo ra và thu hút đầu tư, bao gồm các dự thảo sau:

1. Thiết lập quỹ tín nhiệm EB-5 với mức phí hằng năm thu từ các trung tâm khu vực.

2. Quỹ được sử dụng bởi Cục An ninh quốc gia (DHS) để tiến hành hoạt động kiểm soát.

3. Yêu cầu DHS kiểm tra các dự án trước khi nhà đầu tư nộp hồ sơ tham gia dự án.

4. Tăng cường qui định về Khu vực thu hút đầu tư (TEA).

5. Tăng mức vốn đầu tư qui định vào trung tâm khu vực vùng thu hút đầu tư ở mức 800,000 USD và dự án không thuộc vùng thu hút đầu tư ở mức 1,200,000 USD.

6. yêu cầu cung cấp thêm cho nhà đầu tư các thông tin rủi ro doanh nghiệp và mâu thuẫn quyền lợi

7. yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn qui định tuân thủ luật chứng khoán

(Cre: Luật sư dự án hệ thống trường bán công Florida -Julie C. Ferguson)