Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thượng Nghị Sĩ Kiến Nghị Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) Thu Hồi Đề Xuất Sửa Đổi Chương Trình EB5

Nhận tin tức mới
Thượng Nghị Sĩ Kiến Nghị Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) Thu Hồi Đề Xuất Sửa Đổi Chương Trình EB5
01/07/2017

Ngày 29 tháng 6, Thượng nghị sĩ Dean Heller (R-NV), John Cornyn (R-TX), Thom Tillis (R-NC) và Rand Paul (R-KY) đồng ký tên kiến nghị gởi đến Bộ An ninh Nội địa (DHS), Bộ trưởng John Kelly yêu cầu DHS và chính quyền cấp cao thu hồi thông báo về luật sửa đổi (NPRM) ban hành trong những ngày cuối cùng của Chính quyền Obama.

Một phần của thư kiến nghị bao gồm:

  • Chỉ riêng vấn đề nâng cao mức yêu cầu đầu tư tối thiểu sẽ có thể làm suy yếu chức năng của chương trình.
  • Các mức đề xuất trong NPRM cao hơn đáng kể so với những gì đã được thảo luận hoặc đề xuất trong Quốc hội trong quá khứ và không có giai đoạn chuyển tiếp cho các bên liên quan để điều chỉnh hoạt động kinh doanh của họ để đáp ứng sự gia tăng số tiền đầu tư tối thiểu này.
  • Kiểu sốc này sẽ gây bất lợi cho khả năng tồn tại trong tương lai của chương trình EB-5 và sẽ gây bất lợi cho việc tạo việc làm ở các tiểu bang của chúng ta.

Tải toàn bộ nội dung thư kiến nghị  tại đây: EB5-Letter-to-Secretary-Kelly
Thượng Nghị Sĩ Gửi Thư đến Bộ trưởng Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) kiến nghị thu hồi đề xuất sửa đổi qui định chương trình EB5Thượng Nghị Sĩ Gửi Thư đến Bộ trưởng Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) kiến nghị thu hồi đề xuất sửa đổi qui định chương trình EB5 - 2