Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thống Kê Tỷ Lệ Phê Duyệt Bộ Đơn I-526 Và I-829 Qua Các Năm 2008-2015

Nhận tin tức mới
Thống Kê Tỷ Lệ Phê Duyệt Bộ Đơn I-526 Và I-829 Qua Các Năm 2008-2015
17/11/2015
Thống kê cho thấy lượng hồ sơ I-526 và I-829 tiếp nhận và phê duyệt tăng nhanh qua các năm.
Tỷ lệ chấp thuận của hồ sơ I-526 năm 2015 đạt mức 89.2% so với mức 80.8% năm 2014 và 79.6% năm  2013.
Tỳ lệ chấp thuận của hồ sơ I-829 năm 2015 đạt mức 99% so với mức 90% năm 2014 và 95% năm 2013.
Thống Kê Tỷ Lệ Phê Duyệt Bộ Đơn I-526 Và I-829 Qua Các Năm 2008-2015
Thống Kê Tỷ Lệ Phê Duyệt Bộ Đơn I-526 Và I-829 Qua Các Năm 2008-2015
Kornova cam kết vì lợi ích nhà đầu tư trong việc tư vấn và giới thiệu các dự án đầu tư EB5 có uy tín
KORNOVA – TƯ VẤN ĐỊNH CƯ CANADA – MỸ – CHÂU ÂU
Am hiểu–Chuyên nghiệp–Tận tâm và Tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng

Thống Kê Tỷ Lệ Phê Duyệt Bộ Đơn I-526 Và I-829 Qua Các Năm 2008-2015