Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thống Kê số Liệu Định Cư EB5 Từ Việt Nam

Nhận tin tức mới
29/05/2015

Theo thống kê từ cục di trú, Việt Nam đang trở thành 1 trong 10 nước có số hồ sơ định cư EB5 hàng đầu vào Mỹ (các nước có số hồ sơ EB5 hàng đầu vào Mỹ năm 2014 theo thứ tự sau: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mexico, Đài Loan, Việt Nam, Nga, Ấn Độ, Iran, Canada, Nigeria).

Thống kê số lượng visa đã cấp qua các năm cho Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam.

Country 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006-2012 FY 2014
Ấn Độ 2

0.4%

19

2.40%

19

1.32%

72

1.71%

62

3.29%

37

1.07%

 

38

1.07%

 

249

1.69%

96

0.9%

Hàn Quốc 319

63.55%

385

48.55%

693

48.06%

903

21.41%

295

15.65%

254

7.3%

219

9.11%

3068

20.86%

225

2.1%

Vietnam N/A N/A 4

0.28%

11

0.26%

15

0.80%

26

0.75%

34

1.41%

90

0.61%

121

1.1%

 

Thống kê số liệu định cư EB5 và du học Hoa Kỳ từ Việt Nam
Báo cáo của IIUSA

Thống kê lượng hồ sơ I-526 phê duyệt qua các năm của các nước mới phát triển EB5

Thống kê số liệu định cư EB5 và du học Hoa Kỳ từ Việt Nam - 2

Thống kê số liệu định cư EB5 và du học Hoa Kỳ từ Việt Nam - 3

Thống kê hồ sơ I-829 phê duyệt qua các năm của các nước mới phát triển EB5

Thống kê số liệu định cư EB5 và du học Hoa Kỳ từ Việt Nam - 4