Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh (Caribê)

Thống kê lượng visa EB5 phát hành tháng 4.2017 cho Việt Nam

Nhận tin tức mới
31/05/2017

Cục di trú bắt đầu phát hành báo cáo lượng visa đã cấp hàng tháng cho từng diện di trú từ tháng 3.2017

Theo thống kê lượng visa phát hành tháng 4.2017 cho Việt Nam gồm 8 nhà đầu tư + 8 người phối ngẫu (vợ/chồng) và 16 người con. Tất cả visa cấp qua lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM

Thống kê lượng visa EB5 phát hành tháng 4.2017 cho Việt Nam

Thống kê lượng visa EB5 phát hành tháng 4.2017 cho Việt Nam

Lưu ý hầu hết các trường hợp của Trung tâm khu vực đều nằm dưới các biểu tượng I51, I52 và I53 vì hầu hết các trường hợp trung tâm khu vực RC đều kết hợp cả tính năng RC và TEA.

Xem thêm Ký hiệu các loại thị thực