Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thống Kê Lượng Hồ Sơ EB-5 Qúy 4 Năm Tài Chính 2022

Nhận tin tức mới
Thống Kê Lượng Hồ Sơ EB-5 Qúy 4 Năm Tài Chính 2022
22/02/2023

Sở Di trú Mỹ (USCIS) vừa công bố thống kê lượng bộ đơn I-526 nộp vào cơ quan này trong quý 4 năm tài chính 2022. Từ báo cáo, các chuyên gia EB-5 đầu ngành đã đưa ra các báo cáo toàn diện về thống kê các đơn I-526, xu hướng nhu cầu của chương trình EB-5, thời gian thụ lý trung bình và tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Dưới đây là một số điểm nổi bật chính của báo cáo thống kê lượng hồ sơ EB-5 trong quý 4 năm tài chính 2022:

Dòng vốn đầu tư EB-5:

Vào năm tài chính 2022, ước tính 384 triệu USD vốn đầu tư đã được tạo ra thông qua Chương trình EB-5. Trung bình, chương trình đã đóng góp khoảng 1,8 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2019 – 2020. Con số này đã giảm đáng kể xuống còn 400 triệu USD từ năm 2021 – 2022, lý do là Chương trình EB-5 Trung tâm Khu vực tạm ngừng hoạt động trong gần 9 tháng. Chính việc gián đoạn Chương trình EB-5 Trung tâm Khu vực đã gây thiệt hại cho nước Mỹ 1,4 tỷ USD/ năm trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ tiềm năng cho phát triển kinh tế.

Số lượng đơn I-526:

Tổng cộng có 829 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I-526(E) vào năm 2022, tăng 2% so với năm 2021. Mặc dù số lượng hồ sơ I-526(E) vẫn ở mức thấp trong lịch sử trong hai năm tài chính vừa qua, con số này được kỳ vọng sẽ cao hơn vào năm 2023 nhờ vào việc tái ủy quyền dài hạn của Chương trình EB-5 Trung tâm Khu vực và việc mở cửa trở lại các thị trường đầu tư lớn.

Số lượng đơn I-526 thụ lý: 

Dựa trên số liệu thống kê mà USCIS công bố trong mỗi quý, tổng số xét duyệt I-526 từ quý 1 đến quý 4 năm tài chính 2022 USCIS đã thụ lý 1.203 mẫu đơn I-526, giảm 61% so với năm 2021.

Tỷ lệ chấp thuận đơn I-526:

Tỷ lệ chấp thuận trung bình của các trường hợp I-526 được thụ lý trong năm tài chính 2022 chỉ là 48%, giảm 10% so với quý trước.

Lượng đơn I-526 tồn đọng:

Vào cuối Quý 4 năm tài chính 2022 (ngày 30 tháng 9 năm 2022), 13.062 trường hợp I-526 vẫn đang chờ xử lý tại USCIS và chờ thụ lý.

 

Chuẩn bị hồ sơ định cư Mỹ cùng Kornova  

Đón đầu hạn mức hồ sơ định cư đầu tư EB5 Trung tâm vùng

Liên hệ – Tel: (028) 3829 0430 | Email: vietnam@kornova.com | Hoặc bấm VÀO ĐÂY để đăng ký tư vấn