Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thống Kê Hồ Sơ Định Cư Diện EB5 Từ Việt Nam

Nhận tin tức mới
Thống Kê Hồ Sơ Định Cư Diện EB5 Từ Việt Nam
14/12/2013

Thống kê xu hướng đầu tư định cư Mỹ diện EB5 từ Việt Nam trên số lượng visa đã cấp từ 2006-2012 (số liệu cập nhật đến 03/2012)

Thống kê hồ sơ định cư diện EB5 từ Việt Nam

Dữ liệu chi tiết từ các nước về số visa đã cấp và mức tăng trưởng

Thống kê hồ sơ định cư diện EB5 từ Việt Nam - 2

Thống kê hồ sơ định cư diện EB5 từ Việt Nam - 3

Thống kê hồ sơ định cư diện EB5 từ Việt Nam - 4

Thống kê hồ sơ định cư diện EB5 từ Việt Nam - 5

Thống kê hồ sơ định cư diện EB5 từ Việt Nam - 6

Diện EB5 Đầu tư định cư Mỹ, Việt Nam có 4 visa EB5 năm 2008, 11 visa năm 2009, 15 visa năm 2010, 26 visa năm 2011 và 34 visa năm 2012.

(Theo IIUSA)

Được thành lập vào năm 2005, Hiệp hội đầu tư vào Mỹ (IIUSA ®) là Hiệp hội thành viên trên toàn quốc theo đạo luật 501 (c) (6) thuộc hiệp hội thương mại phi lợi nhuận phục vụ cho các Chương trình Trung tâm khu vực EB5 (“Chương trình”) . Nhiệm vụ chính IIUSA là để làm cho chương trình trở thành 1 phần ổn định và thành công trong chính sách phát triển kinh tế thế kỷ 21 của Hoa Kỳ. Những Trung tâm khu vực EB5 hoạt động và được liên bang phê duyệt – các tổ chức công  và / hoặc tư nhân đã được phê duyệt để phục vụ xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài (“FDI”) và phát triển kinh tế khu vực trong Chương trình – là các thành viên chủ chốt của IIUSA.

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com