Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thông Báo Mới Về Dịch Vụ Xử Lý Thị Thực Tại Các Lãnh Sự Quán Mỹ

Nhận tin tức mới
Thông Báo Mới Về Dịch Vụ Xử Lý Thị Thực Tại Các Lãnh Sự Quán Mỹ
03/12/2020

Bộ Ngoại giao Mỹ (DOS) đã đưa ra thông báo về dịch vụ xử lý thị thực tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán sẽ được mở lại từng bước. Việc này phù hợp với sự hướng dẫn của DOS trong việc đảm bảo một cách an toàn cho việc thực hiện lại toàn bộ dịch vụ. Khi điều kiện cơ bản được cải thiện, DOS sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ, hướng đến việc mở lại toàn bộ dịch vụ cho quy trình xử lý thị thực nhập cư và không nhập cư.

Mặc dù vậy, DOS cũng thông báo rằng vẫn chưa thể cung cấp thời gian cụ thể cho việc hoạt động trở lại với đầy đủ dịch vụ của từng cơ quan; hay khi nào thì mỗi cơ quan sẽ quay trở lại để xử lý khối lượng công việc tồn đọng trước đại dịch.

Hiện nay, tất cả các bộ phận đang tập trung vào việc xử lý những hồ sơ xin thị thực khẩn cấp và quan trọng, và một số lượng hạn chế những dịch vụ dành cho công dân Mỹ.

Các đương đơn xin visa xếp hàng trước Tổng Lãnh Sự Quán tại Tp.HCM

Ngay khi điều kiện làm việc được cải thiện sau khi cơ quan này đáp ứng các yêu cầu dịch vụ của công dân Mỹ, DOS sẽ bắt đầu tăng dần dịch vụ xử lý thị thực nhập cư và không nhập cư. Và sẽ ưu tiên các đơn xin thị thực nhập cư diện bảo lãnh mà người thân trực hệ của người bảo lãnh là công dân Mỹ, hôn thê/hôn phu của công dân Mỹ và đơn xin thị thực nhập cư diện đặc biệt.

Đối với các đơn xin thị thực không nhập cư hiện sẽ ưu tiên những người có nhu cầu đi lại trong trường hợp khẩn cấp, các nhà ngoại giao nước ngoài và một số người thuộc diện có nhiệm vụ quan trọng nhất định chẳng hạn như tới Mỹ để hỗ trợ đối phó với đại dịch COVID-19. Tiếp theo đó là thị thực dành cho du học sinh (F-1, M-1 hoặc một số đơn J-1 nhất định) và những người xin thị thực lao động tạm thời.Kế hoạch này phù hợp với thông của Tổng thống hiện tại trong việc hạn chế một số thị thực nhập cư nhất định cho tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 (xem thêm tại đây)

(Cre: Bộ Ngoại Giao Mỹ )

Xem thêm: 

Tổng Thống Trump Ký Sắc Lệnh Đình Chỉ Và Giới Hạn Nhập Cư 60 Ngày