Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thời Hạn Cuối Cùng Cho Mức Đầu Tư EB-5 Tăng Lên Đến 1,3 Triệu USD?

Nhận tin tức mới
18/01/2018

Hạ Viện Mỹ thông qua vấn đề tạm thời gia hạn tất cả các chương trình trong gói ngân sách chính phủ trong đó bao gồm chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 đến 16 tháng 2 năm 2018.

Cục Di trú Mỹ – USCIS đang tiến hành cải cách các quy định về EB-5 trong thời hạn yêu cầu có quyết định thay đổi chính xác cho chương trình EB5, đặc biệt là vấn đề tăng yêu cầu mức đầu tư đã được xác định thời hạn là tháng 2 năm 2018 dựa trên lịch trình của Cục Nội An Mỹ – DHS 2018 Unified Regulatory Agenda.

Khi các thông báo cuối cùng đã đăng ký với chính phủ liên bang, thì các quy định cải cách mới chương trình EB-5 này sẽ có từ 60 đến 90 ngày để chính thức có hiệu lực thi hành. Điều này có nghĩa thời hạn chót để nhà đầu tư EB5 tiềm năng có thể đầu tư với mức đầu tư thấp hiện hành là thực hiện đầu tư và hồ sơ trước tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2018.

Tham khảo chính thức từ:  Hạ Viện Mỹ – US House RepresentativeVăn phòng Tổng thống

Đối với những người đang xem xét hoặc đã chuyển đầu tư 500,000 USD vào dự án Escaya, nếu chương trình EB5 tăng yêu cầu số tiền đầu tư tối thiểu mà chưa kịp hoàn tất hồ sơ trước hạn chót, HomeFed cam kết hoàn lại tiền đầu tư cho những nhà đầu tư không muốn tiến hành do yêu cầu tăng mức đầu tư.

Hơn hết, nhà đầu tư không nên chờ đợi trì hoãn đến sau 19/2 hay tháng 4 hay tháng 5/2018, cơ hội đầu tư với mức thấp chỉ còn rất ngắn hạn và nhà đầu tư vẫn còn đủ thời gian nếu quyết định ngay hôm nay và tiến hành chuyển đầu tư và chuẩn bị hồ sơ.

Kornova cam kết vì lợi ích nhà đầu tư trong việc tư vấn và giới thiệu các dự án đầu tư EB5 có uy tín.

Luật sư Kornova giữ vai trò đại diện và hỗ trợ tư vấn hoàn thiện chứng từ
Hồ sơ khách hàng được luật sư riêng Kornova hỗ trợ cố vấn thụ lý

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN: Tel: (28) 38290430 | Email: vietnam@kornova.com