Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thời Gian Xét Duyệt Đơn I-526 Cho Đến 30/11/2017

Nhận tin tức mới
Thời Gian Xét Duyệt Đơn I-526 Cho Đến 30/11/2017
31/01/2018

Theo Lịch thị thực Mỹ tháng 12/2017 thì hiện tại hồ sơ visa EB-5 đang được xét duyệt đến ngày 12/12/2015.

Thời Gian Xét Duyệt Đơn I-526 Cho Đến 30/11/2017