Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thị Thực EB5 Là Thị Thực Phổ Biến Nhất Năm 2012

Nhận tin tức mới
17/06/2012
Theo thống kê từ Bộ phận quản lý thị thực tại US State Department, thị thực EB5 là hạng thị thực phổ biến nhất năm 2012.
Tính đến tháng 07/2012, ông Charlie Oppenheim, Trưởng Bộ phận quản lý thị thực tại U.S. State Department, cho biết thống kê số lượng visa EB5 phát hành cho tổng số 5 quốc gia hàng đầu nhận visa diện này chiếm 89% tổng số visa EB5 phát hành trên toàn cầu, tính từ tháng 10/2011 đến tháng 6/2012. Ông dự đoán tổng lượng visa EB5 cho cả năm 2012 sẽ vào khoảng 6.200 visa.

Thống kê số lượng thị thực EB5 cấp cho các nước trong năm tài chính 2012:

Quốc gia C5 T5 I5 R5 Tổng cộng
Trung Quốc 60 85 3.562 3 3.710
Hàn Quốc 7 12 316 0 335
Đài Loan 3 4 99 0 106
Venezuela 0 6 76 0 82
Iran 2 2 65 0 69
Toàn cầu 114 134 4.560 5 4.813

C5: Diện EB-5 trực tiếp đầu tư vào khu vực thu hút lao động (TEAs) (các dự án $500K)
T5: Diện EB-5 trực tiếp vào các khu vực không thuộc khu vực thu hút lao động (non-TEAs) (các dự án $1M)
I5: Các trung tâm khu vực (Regional Center EB-5s) trong các khu vực thu hút lao động (TEAs) (các dự án $500K)
R5: Các trung tâm khu vực (Regional Center EB-5s) không thuộc các khu vực thu hút lao động (non-TEAs) (các dự án $1M)

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com