Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thị Thực EB-5 Cấp Cho Việt Nam Trong Tháng 10 Tăng Đột Biến

Nhận tin tức mới
Thị Thực EB-5 Cấp Cho Việt Nam Trong Tháng 10 Tăng Đột Biến
30/11/2023

Kornova gửi đến quý Anh/Chị tổng hợp số lượng thị thực EB-5 cấp cho nhà đầu tư Việt Nam trong tháng 10 năm 2023.

Tháng 10 năm 2023, ghi nhận lượng thị thực diện EB-5 cấp cho nhà đầu tư và gia đình từ Việt Nam tăng đột biến gồm:

  • 833 visa cấp theo diện đầu tư gián tiếp thông qua trung tâm vùng khu vực ưu tiên thu hút đầu tư – I5.
  • 12 visa cấp theo diện đầu tư trực tiếp vào khu vực ưu tiên – R5.

Tất cả 845 visa đều được cấp bởi Lãnh sự quán Mỹ tại TP. HCM.

Trước đó tháng 07, 08 và 09 năm 2023, lượng visa EB-5 cấp cho các nhà đầu tư Việt Nam và gia đình theo diện đầu tư gián tiếp thông qua trung tâm vùng khu vực ưu tiên thu hút đầu tư là 202.

Ghi chú:

Ký hiệu phân loại visa đầu tư:

  • Đầu tư trực tiếp vào khu vực không ưu tiên– C5
  • Đầu tư trực tiếp vào khu vực ưu tiên – T5
  • Đầu tư thông qua trung tâm vùng vào khu vực không ưu tiên – R5
  • Đầu tư thông qua trung tâm vùng vào khu vực ưu tiên – I5

Trong đó,

  • I.51: visa EB5 dành cho nhà đầu tư
  • I.52: visa EB5 dành cho vợ/chồng
  • I.53: visa EB5 dành cho con phụ thuộc

(Cre: State.gov)

Để được tư vấn chi tiết về giải pháp và định hướng hồ sơ EB5 cùng đội ngũ Luật sư di trú Miller Mayer, vui lòng liên hệ

Tel:  (028) 3829 0430 | Email: vietnam@kornova.com