Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tháng 9.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam

Nhận tin tức mới
Tháng 9.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam
30/10/2017

Cục di trú bắt đầu phát hành báo cáo lượng visa đã cấp hàng tháng cho từng diện di trú từ tháng 3.2017
Theo thống kê lượng visa đầu tư định cư EB-5 phát hành tháng 9.2017 cho người Việt Nam gồm 16 nhà đầu tư + 14 người phối ngẫu (vợ/chồng) và 33 người con. Toàn bộ visa EB-5 cấp qua lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM.

Tháng 9.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam
Xem thêm Ký hiệu các loại thị thực
Tháng 9.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam