Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thống Kê Thời Gian Thụ Lý Hồ Sơ I-526 Và I-829 Tháng 5/2017

Nhận tin tức mới
03/08/2017

Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, USCIS đang thụ lý:

  • Đơn I-526 mà họ nhận được trước ngày 18 tháng 10 năm 2015, nghĩa là thời gian thụ lý trung bình cho bộ đơn I-526 lên đến 20 tháng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Đơn I-829 mà USCIS đã nhận được trước ngày 3 tháng 12 năm 2014, thời gian thụ lý trung bình cho bộ đơn I-829 lên đến 30 tháng (tăng gần 50% thời gian – tương đương 10 tháng so với cùng kỳ năm ngoái).
  • Và các bộ đơn I-924 mà Cục Di Trú Mỹ (USCIS) nhận được trước ngày 22 tháng 10 năm 2015 , thời gian thụ lý trung bình cho bộ đơn I-829 lên đến 20 tháng (tăng gần 50% thời gian – tương đương 10 tháng so với cùng kỳ năm ngoái).Tháng 5.2017 -Thống kê thời gian thụ lý hồ sơ I-526, I-829

Vào ngày 4 tháng 1, Thời gian thụ lý bộ đơn nhập cư từ Cục Quốc tịch và Nhập cư Mỹ (USCIS) được đăng bằng định dạng ngày cụ thể thay vì tuần hoặc tháng.

Theo USCIS, đây là “Bước đầu tiên để cung cấp thời gian thụ lý được cụ thể và dễ hiểu hơn.” USCIS đăng tải thời gian thụ lý lên trang web của mình như là một hướng dẫn để người nộp đơn biết khi nào nên gởi yêu cầu hỏi về tình trạng đối với một trường hợp hồ sơ tồn đọng.

(Cre: USCIS/IIUSA)