Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thống kê lượng visa EB-5 phát hành cho Việt Nam – Tháng 12.2017-

Nhận tin tức mới
Thống kê lượng visa EB-5 phát hành cho Việt Nam – Tháng 12.2017-
25/01/2018

Cục di trú bắt đầu phát hành báo cáo lượng visa đã cấp hàng tháng cho từng diện di trú từ tháng 3.2017

Theo thống kê lượng visa đầu tư định cư EB-5 phát hành tháng 12.2017 cho người Việt Nam gồm 43 nhà đầu tư + 32 người phối ngẫu (vợ/chồng) và 91 người con. Trong đó số visa EB-5 cấp qua lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM là 42 nhà đầu tư + 31 người phối ngẫu (vợ/chồng) và 88 người con.

Thống kê lượng visa EB-5 phát hành cho Việt Nam - Tháng 12.2017-
Xem thêm Ký hiệu các loại thị thực
Thống kê lượng visa EB-5 phát hành cho Việt Nam - Tháng 12.2017-