Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Tháng 10.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam

Nhận tin tức mới
Tháng 10.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam
14/12/2017

Cục di trú bắt đầu phát hành báo cáo lượng visa đã cấp hàng tháng cho từng diện di trú từ tháng 3.2017
Theo thống kê lượng visa đầu tư định cư EB-5 phát hành tháng 10.2017 cho người Việt Nam gồm 14 nhà đầu tư + 13 người phối ngẫu (vợ/chồng) và 25 người con. Trong đó, số visa EB-5 cấp qua lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM bao gồm 13 nhà đầu tư + 13 người phối ngẫu (vợ/chồng) và 26 người con .
Tháng 10.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam
Tháng 10.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam