Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Sở Di Trú Mỹ Mở Thêm Chức Năng myProgress Cho Các Mẫu Đơn I-485 Và I-821

Nhận tin tức mới
Sở Di Trú Mỹ Mở Thêm Chức Năng myProgress Cho Các Mẫu Đơn I-485 Và I-821
26/11/2023

Kể từ ngày 21/11/2023, Sở Di trú Mỹ (USCIS) thông báo về việc mở rộng chức năng myProgress (chức năng tra cứu thời gian chờ thụ lý hồ sơ và các hành động phù hợp) thêm cho hai mẫu đơn I-485 (Đơn điều chỉnh tình trạng) và đơn I-821 (Đơn xin tình trạng được bảo vệ tạm thời).

myProgress là một chức năng cung cấp cho người nộp đơn quyền truy cập trong tài khoản trực tuyến của họ. Trong đó sẽ gồm các thông tin ước tính được cá nhân hóa về thời gian chờ đợi đối với các mốc quan trọng và hành động đối với trường hợp của họ, bao gồm cả quyết định cuối cùng. Trước đây, myProgress là chức năng chỉ dành cho những người nộp đơn I-485 theo diện gia đình hoặc người nhập cư đặc biệt Afghanistan.

Các nhà đầu tư EB-5 đang ở Mỹ nộp đơn xin chuyển đổi tình trạng có thể tra cứu thời gian thụ lý tại tài khoản USCIS online

Tuy nhiên lưu ý là các kết quả thông tin được myProgress trả về cho người nộp đơn chỉ mang tính tương đối. Những kết quả này đều được ước lượng dựa trên phân loại trường hợp và cách giải quyết các hồ sơ trước đó, nhưng không đảm bảo chính xác tuyệt đối về thời gian ước tính cũng như không thể xem xét tất cả các yếu tố khách quan khác có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của hồ sơ.

                                  Đương đơn cần tạo tài khoản USCIS để có thể xem được chức năng myProgress

Để xem myProgress, trước tiên đương đơn phải tạo tài khoản trực tuyến USCIS hoặc đăng nhập vào tài khoản trực tuyến và chọn đơn đăng ký đang chờ xử lý. Nếu họ nộp đơn trực tuyến hoặc liên kết một trong các biểu mẫu áp dụng với tài khoản trực tuyến của họ bằng mã truy cập trực tuyến, họ sẽ thấy tab myProgress cho đơn đăng ký của mình. Các mốc thời gian quan trọng đương đơn có thể tra cứu bao gồm:

  • Thời gian hồ sơ đã được nhận.
  • Quá trình chuyển đơn đăng ký qua các bước tiền xử lý và xét hồ sơ.
  • Quyết định cuối cùng dành cho hồ sơ.

(Cre: USCIS)