Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Sở Di Trú Mỹ Công Bố Báo Cáo Dữ Liệu Năm Tài Chính 2023

Nhận tin tức mới
Sở Di Trú Mỹ Công Bố Báo Cáo Dữ Liệu Năm Tài Chính 2023
06/02/2024

Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã công bố báo cáo dữ liệu cuối năm tài chính (FY) 2023 đối với chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5. Báo cáo tóm tắt tiến trình USCIS thực hiện các chiến lược ưu tiên và nhấn mạnh thành tích giảm tồn đọng hồ sơ, cập nhật các chính sách mới của chương trình.

Giám đốc USCIS Ur M. Jaddou cho biết thành tích của USCIS trong năm FY2023 gồm việc tiếp nhận số lượng hồ sơ kỷ lục, và áp dụng các giải pháp đổi mới để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và giảm thiểu tồn đọng.

USCIS giảm lượng tồn đọng xử lý visa bất chấp hồ sơ nhận vào cao ở mức lịch sử

FY2023 là năm tài chính đầu tiên USCIS giảm thành công lượng hồ sơ tồn đọng trong hơn một thập kỷ sau đợt tăng đột biến thời điểm bắt đầu đại dịch COVID-19. Tốc độ tăng hồ sơ tồn đọng đã chậm đáng kể so với những năm trước đó. Quá trình xử lý đã giảm từ 54,5 tháng (4,5 năm) trong năm FY2022 xuống còn 44,6 tháng (3,6 năm) trong năm FY2023.Thống kê lượng hồ sơ năm FY2023:

  • Số lượng hồ sơ mới tiếp nhận: 10,9 triệu
  • Số lượng hồ sơ tồn đọng đã được thụ lý: 10 triệu
  • Số lượng hồ sơ tồn đọng còn lại: 4,3 triệu hồ sơ, giảm hơn 15% so với 5 triệu hồ sơ vào cuối năm FY2022
Năng lực thụ lý hồ sơ của USCIS đã cải thiện đáng kể, lượng hồ sơ tồn đọng giảm

USCIS đã thiết lập các mục tiêu về khung thời gian xử lý nội bộ mới vào tháng 3 năm 2022. Thời gian xử lý trung bình đối với từng mẫu đơn cụ thể đang được USCIS cân nhắc và quyết định. Ví dụ USCIS đặt ra mục tiêu 6 tháng cho thời gian xử lý các mẫu đơn I-526 và I-485, tuy nhiên khung thời gian chỉ mang tính tương đối vì trên thực tế vì mỗi hồ sơ khác nhau sẽ có thời gian xử lý khác nhau.

Cập nhật chính sách chương trình EB-5 và tăng phí

USCIS đã cấp hơn 192.000 visa cho các chương trình visa định cư diện việc làm, cao hơn trước đại dịch – và hạn mức visa sẵn có đều đã được sử dụng. Cơ quan này cũng tóm tắt lại một số cập nhật về hướng dẫn chính sách đối với chương trình EB-5, bao gồm kết hợp các cải cách luật định đối với Chương trình Trung tâm Khu vực, các yêu cầu khác đối với các nhà đầu tư nhập cư và việc tăng phí nộp các mẫu đơn của chương trình EB-5 vào tháng 2/2024.

Nhà đầu tư EB-5 sẽ phải chịu phí nộp đơn cao hơn kể từ tháng 4/2024

(Cre: EB5 Investors)