Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Quan Trọng! Các Đương Đơn Việt Nam Dùng Hộ Chiếu Mới Cần Lưu Ý

Nhận tin tức mới
Quan Trọng! Các Đương Đơn Việt Nam Dùng Hộ Chiếu Mới Cần Lưu Ý
19/09/2022

Các đương đơn người Việt Nam sử dụng hộ chiếu mẫu mới (cấp sau ngày 01 tháng 07 năm 2022) khi xin thị thực định cư và không định cư Mỹ cần lưu ý các thông tin quan trọng sau đây.

Bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 năm 2022, tất cả những người Việt Nam xin thị thực định cư và không định cư có hộ chiếu được cấp kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 phải có trang xác nhận của chính phủ Việt Nam nêu rõ nơi sinh. Những người không có trang xác nhận này sẽ không được dự phỏng vấn xin thị thực và sẽ phải lên lịch lại vào một ngày sau đó.

Mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam cấp sau ngày 01/07/2022 không có mục nơi sinh

Cho đến khi chính sách mới có hiệu lực vào ngày 3 tháng 10, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khuyến cáo tất cả những người Việt Nam xin thị thực đảm bảo rằng nơi sinh của họ (thành phố/tỉnh/quốc gia) được liệt kê trên Đơn xin Thị thực Không định cư DS-160 và Đơn xin Thị thực Nhập cư DS-260.

(Cre: US Consulate HCMC)