Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Phân Tích Thuận Lợi Và Khó Khăn Của Đầu Tư Trực Tiếp EB5

Nhận tin tức mới
24/03/2014

Khi chương trình EB5 nguyên thủy được thiết lập năm 1990, chính phủ Mỹ mong muốn 1 nhà đầu tư định cư cá thể (và gia đình của anh ta/ cô ta) đến Mỹ với khoản vốn đầu tư để thiết lập một  doanh nghiệp và tuyển  dụng 10 người lao động Mỹ toàn thời gian.

Cấu trúc này được gọi là Chương Trình EB5 cơ bản, chương trình EB5 không thuộc trung  tâm  khu  vực, chương  trình  EB5  nguyên  thủy  hoặc  chương  trình  EB5  trực tiếp.

Có một sự hiểu sai thông thường là số vốn đầu tư tối thiểu vào 1 chương trình EB5 Trung Tâm Khu vực là 500,000 USD và cho các dự án EB5 Trực Tiếp là 1,000,000 USD. Nhưng thực tế, số vốn đầu tư tối thiểu tùy thuộc vào vị trí của doanh nghiệp. Vì vậy, một doanh nghiệp EB5 trực tiếp đặt tại Khu Vực Thu Hút Đầu Tư (TEA) sẽ yêu cầu mức vốn đầu tư 500,000 USD; trong khi một dự án thuộc Trung tâm Khu Vực EB5 đặt ngoài Khu Vực Thu Hút Đầu Tư (non-TEA) sẽ yêu cầu mức vốn đầu tư 1,000,000 USD

Trong 1 chương trình EB5 Trực Tiếp, công thức khá đơn giản

Khi nhà đầu tư nộp đơn cho 1 chương trình EB5 Trực Tiếp, tại giai đoạn nộp đơn I-526 (giai đọan Nộp Đơn ở trên) nhà đầu tư được yêu cầu phải chứng minh anh ta thực sự có kế hoạch tạo ra 10 việc làm hoặc hơn như thế nào. Chẵng hạn như, nếu bạn dự định mở 1 nhà hàng, bạn sẽ đưa vào kế hoạch kinh doanh qui mô của nhà hàng, số lượng khách hàng  dự tính,  kế  hoạch  tuyển  dụng  và  cách thức  bạn  dự  định  gia tăng  số lượng  nhân viên qua kỳ hạn 2 năm để vào giai đoạn nộp đơn I-829, bạn sẽ có 10 nhân viên hoặc hơn.

Những dự trù này cần xây dựng dựa trên thực tế (USCIS gọi là “các dữ liệu có thể kiểm chứng được”) – do đó bạn phải đưa vào các nghiên cứu thị trường từ các bên thứ ba nếu có sẵn, và nếu không, tối thiểu phải bao gồm những thông tin cơ bản về đối thủ của bạn để chứng minh với USCIS bạn không chỉ đặt ra các con số không có cơ sở.

Trong giai đọan I-829 (giai đoạn Chứng Minh Việc Làm Tạo Mới), nhà đầu tư sẽ cần cung cấp cho USCIS danh sách tối thiểu 10 nhân viên:

  • Nhân viên nhận lương (có khai thuế trên mẫu tờ khai thuế làm việc W-2 và không phải là nhà thầu độc lập khai thuế với mẫu 1099)
  • Toàn thời gian, với định nghĩa là tối thiểu 35 giờ/ tuần
  • Công dân Mỹ hoặc Thường Trú Nhân Mỹ (có thẻ Xanh), không phải là người nước ngoài có thị thực tạm thời, và
  • Không phải là người trong gia đình trực hệ của nhà đầu tư (Các thành viên trực hệ trong gia đình nhà đầu tư có thể làm việc tại doanh nghiệp nhưng họ không được tính vào số 10 nhân viên qui định)

Tuy nhiên trong thực tế, đa số các khoản đầu tư EB5 được thực hiện qua các chương trình Trung tâm Khu Vực. Trong số 7,641 thị thực EB5 phát hành trong suốt 3 quý đầu của năm tài chính 2012, chỉ có 323 thị thực thực hiện qua các dự án EB5 Trực Tiếp và số còn lại 7,318 thị thực thực hiện qua chương trình Trung Tâm Khu Vực.

Như vậy điểm khác biệt giữa chương trình Trung Tâm Khu Vực EB5 và chương trình EB5 Trực Tiếp là  gì ? Khác  biệt  cơ  bản là  nhà  đầu tư thực  hiện  khoản  đầu tư  qua Trung tâm Khu Vực được phép tính các việc làm gián tiếp không như các dự án EB5 Trực Tiếp chỉ được tính những nhân viên mà doanh nghiệp trực tiếp thuê.

Thuận lợi

1. Bạn có quyền kiểm soát nhiều hơn (và nhiều trách nhiệm) trong sự chỉ đạo doanh nghiệp Mỹ hoạt động như một doanh nghiệp thương mại mới.

2. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền nếu việc kinh doanh tốt.

3. Bạn có thể quyết định khi nào thu hẹp hoặc bán cổ phần của bạn trong kinh doanh.

4. Bạn có thể đầu tư vào một doanh nghiệp hiện có, miễn là yêu cầu tạo việc làm được đáp ứng.

5. Bạn có thể chủ động và phản ứng nhanh nhẹn hơn và tìm một giải pháp thay thế khi doanh nghiệp gặp khó khăn.

Khó khăn

1. Bạn cần phải dành nhiều thời gian và công sức vào các hoạt động của doanh nghiệp.

2 . Bạn cần có trách nhiệm về khoản nợ tiềm tàng liên quan của việc sở hữu doanh nghiệp .

3 . Bạn còn phải tập trung vào việc giữ bằng chứng về việc tạo mới việc làm.

4 . Tất cả các công việc phải được tạo ra trực tiếp , và các công việc gián tiếp hoặc liên đới không được tính. Đây có lẽ là bất lợi lớn nhất của việc đầu tư EB5 trực tiếp , cá nhân.

5 . Số tiền đầu tư của bạn cũng có thể vượt quá $1 triệu khi quản lý hoạt động kinh doanh của riêng bạn.

6 . Nếu doanh nghiệp thất bại, bạn có thể mất tất cả tiền của bạn.

Cuối cùng, sự khác biệt giữa hai loại EB-5 có thể được giải thích bằng ví dụ tương tự của việc tự lái xe của mình trên một chuyến đi hoặc sử dụng dịch vụ xe khách đường dài Greyhound để đến đó. Nếu bạn là một người lái xe tốt bạn có nhiều tự do để đưa doanh nghiệp của bạn theo một hướng bạn muốn , nhưng bạn phải là người lái xe và căng thẳng chú ý suốt hành trình.

Chúng tôi cho rằng chọn hình thức đầu tư trực tiếp, cá nhân EB -5 một khi bạn có khả năng ngoại ngữ tiếng Anh, thông hiểu hoạt động kinh doanh tại Mỹ và sẵn sàng dành rất nhiều thời gian và nỗ lực ở nơi bạn chọn thực hiện đầu tư kinh doanh của mình, và bạn đang thực sự yêu thích và khao khát sở hữu và điều hành cơ sở kinh doanh của riêng mình tại Mỹ.