Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Nhà Đầu Tư EB5 Việt Nam Chỉ Còn 2 Tháng Để Quyết Định Đầu Tư Trước Khi Chương Trình Tăng Mức Đầu Tư Lên 800K USD

Nhận tin tức mới
17/09/2016
Nghị quyết Tiếp tục ( “CR”) ủng hộ gia hạn tiếp tục chương trình đầu tư định cư EB5 đến 9 tháng 12 năm 2016. Chương trình tái gia hạn EB-5 được chính thức đưa vào Nghị quyết Tiếp tục (CR) đệ trình hôm qua bởi đa số các lãnh đạo tại Thượng viện Mỹ.
Đây là một bước trong tiến trình đưa Nghị quyết Tiếp tục (“CR”) đến giai đoạn được thông qua tại Thượng viện, để sau đó thông qua tại Hạ viện. CR có thể sẽ chính thức thông qua vào khoảng ngày 29 tháng 9 hoặc muộn nhất là ngày 30 tháng 9 này.
CR sẽ gia hạn chương trình đầu tư định cư trung tâm khu vực EB5 và các chương trình liên bang khác cho đến 09 tháng 12 năm 2016.
Nhà đầu tư Việt Nam và các nước còn chỉ 2 tháng để quyết định đầu tư EB5 Hoa Kỳ trước khi chương trình tăng mức đầu tư từ $500K lên $800K