Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Nhà Đầu Tư EB5 Nên Lựa Chọn Tiểu Bang Nào Để Sinh Sống Tại Mỹ?

Nhận tin tức mới
Nhà Đầu Tư EB5 Nên Lựa Chọn Tiểu Bang Nào Để Sinh Sống Tại Mỹ?
25/06/2017

Với tiêu chí không ràng buộc nhà đầu tư định cư Mỹ EB5 về cư trú, nhà đầu tư EB5 được tự do lựa chọn nơi cư trú mà không ràng buộc vào địa điểm họ đầu tư.

Dưới đây là kết quả thống kê của Cục Thương Mại- Kinh Tế và Thống kê cho số liệu từ 2009 -2014. Bằng cách sử dụng dữ liệu USCIS trên các địa chỉ thường trú của các nhà đầu tư nhập cư vào hoặc gần thời điểm họ nộp đơn xin xóa bỏ điều kiện về tình trạng thường trú của họ, chúng tôi đã có thể theo dõi các mô hình an cư của các nhà đầu tư này.

Như yêu cầu của chương trình EB5, các nhà đầu tư nhập cư và thành viên gia đình được nhận vào Hoa Kỳ hoặc qua điều chỉnh tình trạng trên mẫu Đơn I-526 đã được phê duyệt cư trú tại Mỹ trong tình trạng thường trú có điều kiện trong khoảng hai năm. Sau đó, họ nộp đơn xóa bỏ điều kiện để nhận quyền thường trú vĩnh viễn. Bản đồ dưới đây cho thấy nơi cư trú của gần 17,000 nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực và gia đình của họ dựa trên mẫu đơn I-829 đã được phê duyệt đã nộp cho USCIS trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2014.

  • Năm tiểu bang hàng đầu mà các nhà đầu tư và gia đình của dòng trung tâm khu vực EB-5 cư trú là California, New York, Florida, New Jersey và Washington.
  • California, với hơn 8.000 nhà đầu tư nhập cư và thành viên gia đình, chiếm khoảng một nửa tổng số và vượt qua New York, ngôi nhà lớn thứ hai của người nhập cư.
  • Top 10 tiểu bang chiếm khoảng 85% tổng số người di dân nhà đầu tư và gia đình.
  • Với khung thời gian dài (năm tài chính 2009 – 2014) mà chúng tôi có dữ liệu về địa điểm đầu tư, chúng tôi nhận thấy rằng ngoại trừ Montana, mọi tiểu bang (và District of Columbia) đều có người nhập cư liên quan đến EB-5. Phần lớn các nhà đầu tư nhập cư EB5 và các thành viên gia đình cư trú ở các tiểu bang ven biển.

Nhà đầu tư EB5 chọn tiểu bang nào để sinh sống?
Nhà đầu tư EB5 chọn tiểu bang nào để sinh sống? - 2
(Cre: U.S. Department of Commerce | Economics and Statistics Administration | Office of the Chief Economist)