Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Lưu Ý Cho Các Khách Hàng EB5 Cần Đặt Lại Lịch Hẹn Phỏng Vấn Định Cư

Nhận tin tức mới
Lưu Ý Cho Các Khách Hàng EB5 Cần Đặt Lại Lịch Hẹn Phỏng Vấn Định Cư
26/02/2021

Ngày 24/02/2021, trang thông tin xin thị thực Mỹ (ustraveldocs) đã có thông báo lưu ý cho các đương đơn diện định cư đầu tư Mỹ EB5 về việc xin đặt lại lịch hẹn định cư với tổng lãnh sự quán Mỹ.

Cụ thể là các trường hợp hồ sơ EB5 đã bị lỡ cuộc hẹn phỏng vấn cấp thị thực định cư ban đầu sẽ sử dụng trang web ustraveldocs.com để đặt lại lịch hẹn mới.

Các đương đơn cần phải thông báo việc dời lịch hẹn cho Lãnh sự quán trước ngày phỏng vấn tối thiểu 03 ngày làm việc.

Lịch hẹn mới được Lãnh sự quán sắp xếp theo trình tự theo yêu cầu đặt hẹn. Vì thế các đương đơn cần kiểm tra hệ thống đặt hẹn thường xuyên để đặt khi có lịch hẹn trống.

Thời gian dời lịch hẹn tối đa trong vòng 01 năm kể từ ngày đương đơn nhận được thư xác nhận dời lịch hẹn từ Lãnh sự quán Mỹ.

Các đương đơn hồ sơ EB5 có thể dời lịch hẹn thị thực định cư của mình

Hướng dẫn thực hiện

Các đương đơn thực hiện theo trình tự các bước sau đây:

 • Bước 1 – Tạo tài khoản riêng trên trang web: http://bit.ly/visa-account2. Nếu đã có tài khoản riêng cho số hồ sơ của mình, đương đơn bắt đầu thực hiện từ bước 2.
 • Bước 2  Đăng nhập vào tài khoản tại trang web: http://bit.ly/us-login2.
 • Bước 3  Sau khi đăng nhập, đương đơn sẽ thấy trang Thông tin chung, nhấp vào mục “Đơn xin Mi / Lên Lch hn”, sau đó làm theo các hướng dẫn sau:
  • Chọn mục“Th thc Đnh cư, chọn“Tiếp tc”.
  • Chọn mục“Đặt lại Lịch hẹn Thị thực Định cư, chọn “Tiếp tc”.
  • Chọn đúng loại thị thực, chọn “Tiếp tc”.
  • Điền tất cả các nội dung theo yêu cầu, rồi nhấn “Tiếp tục”. Đây là những thông tin vô cùng quan trọng cần phải nhập đầy đủ và chính xác.
  • Nếu có các đương đơn khác (Traveling Applicants) được liệt kê trong Thư mời Phỏng vấn mà đương đơn nhận được từ Lãnh sự quán, đương đơn có thể thêm tên các đương đơn đó ở bước này, rồi chọn “Tiếp tc”.
  • Chọn hình thức giao nhận thị thực/giấy tờ, chọn “Tiếp tc”.
  • Chọn ngày hẹn phù hợp với đương đơn, sau đó chọn “Lên lịch hẹn.
  • Nhấn vào“Xác nhận Cuộc hẹn và in Trang Xác nhận Lịch hẹn.

Các đương đơn chưa từng đặt lại lịch hẹn thị thực định cư, thì sau khi đăng nhập vào tài khoản, cần chọn mục “Hồ sơ mới/Đặt hẹn phỏng vấn” để đặt lại lịch hẹn. Trong trường hợp đương đơn đã từng đặt lại lịch hẹn thị thực định cư, và muốn đặt lại lịch hẹn lần nữa, cần chọn mục “Đặt lại lịch hẹn thị thực định cư.”

(Cre: ustraveldocs)