Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Cư Mỹ – Lịch Xét Duyệt Hồ Sơ EB-5 Tháng 01/2018

Nhận tin tức mới
Định Cư Mỹ – Lịch Xét Duyệt Hồ Sơ EB-5 Tháng 01/2018
16/03/2018

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 01/ 2018.

Theo lịch xét duyệt hồ sơ EB-5 được ban hành bởi Cục Lãnh Sự Mỹ ngày 14/01/2018, hồ sơ I-526 đang được xem xét có Ngày Ưu Tiên trước ngày 03/11/2015, và hồ sơ gỡ bỏ điều kiện I-829 có ngày Ưu tiên trước ngày 03/01/2016.

Như vậy thời gian chờ trung bình để bộ đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5 được phê duyệt bởi USCIS là 27 tháng (tăng 15 ngày so với thời gian chờ của tháng 12/2015).

Chi tiết của Thời gian xét duyệt hồ sơ EB-5

LỊCH XÉT DUYỆT HỒ SƠ EB-5 THÁNG 01/2018