Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Lấy lại bằng kĩ sư (Professional Engineering status for Engineers graduated outside North America)

Nhận tin tức mới
20/01/2012

Chào cả nhà;

Theo mấy lần trò chuyện, tôi biết có nhiều bạn đã có bằng kĩ sư ở VN trước khi qua đây.  Và cũng có bạn muốn trở thành “Professional Engineer” ở đây để có thể làm việc hoặc kinh doanh theo quền lợi của một kĩ sư.

Theo tôi được biết, bác sĩ sang đây muốn lấy bằng lại thì khó vô cùng.  Trắc phải đi học lâu như là những người mới vào học.  Nhưng kĩ sư thì khác nhiều – có ba bước rất rõ ràng và có thể làm nhanh chóng.  Tôi biết rõ chuyện này vì tôi đã nằm trong ban dám khảo cho những kĩ sư ngoại quốc khi họ “apply” ở NB.

Dưới đây là “link to the website” của “The PEng Association”  Các bạn có thể tìm hiểu thêm và lấy “application forms”.  Nếu mình tốt nghiệp ở VN, mình sẽ “apply as an individual graduated outside of Canada”.  Khi mình “apply” mình chỉ cần nộp “assessment fee” là $130 trước.  (như trên trang cuối của application form)

Nếu ai cần hỏi thêm thì cứ liên hệ với tôi hoặc ông bạn tôi (Tom Sisk) ở tại văn phòng của Association.  Tôi đã nói chuyện với ông ấy rồi.  Ông ta rất tốt nên nếu quí vị cần gì thì cứ tự nhiên liên hệ với ông nhé.

Thân

Đức Lương

http://www.apegnb.com/en/home/register/default.aspx