Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hướng Dẫn Chi Tiết Về Qui Định Tự Động Gia Hạn Thẻ Xanh Khi Nộp Đơn Thi Quốc Tịch

Nhận tin tức mới
Hướng Dẫn Chi Tiết Về Qui Định Tự Động Gia Hạn Thẻ Xanh Khi Nộp Đơn Thi Quốc Tịch
26/01/2023

Kornova xin gửi đến quý Anh/Chị hướng dẫn chi tiết về qui định tự động gia hạn Thẻ Xanh khi nộp đơn thi Quốc tịch.

Bắt đầu từ ngày 12 tháng 12 năm 2022, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã cập nhật Chính sách mới cho phép cơ quan này tự động gia hạn hiệu lực của Thẻ Thường trú nhân (Thẻ Xanh) cho những thường trú nhân (PR) hợp pháp đã nộp đơn thi quốc tịch để trở thành công dân Mỹ.

Cập nhật này dự kiến sẽ giúp những người nộp đơn xin nhập tịch được thụ lý nhanh hơn khi được tự động gia hạn Thẻ Xanh mà không cần phải nộp Đơn I-90 (Đơn Thay Thế Thẻ Xanh). Những PR đã nộp Đơn N-400 (Đơn xin Nhập tịch) có thể gia hạn thẻ ngay cả khi họ không nộp Đơn I-90.

USCIS sẽ cập nhật thông tin mới này lên giấy biên nhận của Đơn N-400 để gia hạn Thẻ Xanh lên đến 24 tháng cho đương đơn. Giấy biên nhận có thể được xuất trình cùng với Thẻ Xanh đã hết hạn để làm bằng chứng về việc duy trì tình trạng, xác định danh tính và được dùng như giấy phép làm việc theo Danh sách A của Mẫu Đơn Xác Minh Đủ Điều Kiện Làm Việc (I-9).

Trước khi có sự thay đổi này, theo chính sách cũ của USCIS, những người xin nhập tịch nếu không nộp đơn ít nhất sáu tháng trước ngày Thẻ xanh hết hạn cần phải nộp Đơn I-90 để duy trì bằng chứng phù hợp về tình trạng hợp pháp của họ. Còn lại, những người nộp đơn ít nhất sáu tháng trước khi Thẻ xanh hết hạn có đủ điều kiện được đóng tem tài liệu nhận dạng và viễn thông (“ADIT”) lên hộ chiếu. Dấu này chính là bằng chứng tạm thời về tình trạng thường trú nhân của họ.

USCIS ban hành các hướng dẫn chi tiết về quy định tự động gia hạn Thẻ Xanh

USCIS ra bản cập nhật này thể hiện rằng họ nhận thấy quá trình xử lý hiện tại mất nhiều thời gian, đồng thời cải thiện tính linh hoạt và mức độ hiệu quả bằng cách giảm số lượng cuộc hẹn đóng dấu ADIT tại các văn phòng thực địa cũng như số lượng Đơn I-90 đã nộp.

Việc gia hạn sẽ áp dụng cho tất cả những người nộp Đơn N-400 từ ngày 12 tháng 12 năm 2022 trở đi. Đối với những Thường Trú Nhân đã nộp đơn xin nhập tịch trước ngày 12 tháng 12, họ sẽ không nhận được Giấy báo nhận Đơn N-400 kèm nội dung tự động gia hạn Thẻ Xanh. Nếu Thẻ Xanh của họ hết hạn, họ vẫn phải nộp Đơn I-90 hoặc đi đóng tem ADIT lên hộ chiếu để duy trì bằng chứng hợp lệ về tình trạng thường trú nhân hợp pháp.

Cập nhật này không áp dụng cho những Thường trú nhân hợp pháp bị mất Thẻ Xanh. Họ vẫn cần phải nộp Đơn I-90 ngay cả khi đã nộp đơn xin nhập tịch và được gia hạn tự động theo chính sách mới. Lý do là những người không phải công dân luôn phải mang theo bằng chứng về tình trạng cư trú của mình, trong trường hợp này là Thẻ Xanh. Những ai nộp đơn yêu cầu đóng dấu ADIT có thể lên lịch hẹn tại Văn phòng Thực địa của USCIS bằng cách liên hệ với Trung tâm Liên hệ của USCIS.

Đối với các khách hàng EB5 có thẻ Xanh hết hạn trên 24 tháng, không áp dụng đối với qui trình này, sau khi nộp đơn thi quốc tịch vẫn cần tiếp tục duy trì việc đóng dấu gia hạn tình trạng lên hộ chiếu khi hết hạn.

(Cre: USCIS)