Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

EB-5 Là Công Cụ Để Phát Triển Kinh Tế Mỹ

Nhận tin tức mới
EB-5 Là Công Cụ Để Phát Triển Kinh Tế Mỹ
10/01/2018

Chương trình Trung tâm vùng EB-5 là công cụ phát triển kinh tế hiện đại, sử dụng toàn cầu hóa để giải quyết nhu cầu về tài chính linh hoạt và hợp lý cho các dự án phát triển kinh tế vùng trên toàn nước Mỹ.

Chương trình đã tạo ra sự gia tăng đáng kể về đầu tư trực tiếp nước ngoài cần thiết (được biểu hiện trên biểu đồ bên dưới) cho nước Mỹ. Chương trình đã trải qua sự tăng trưởng theo cấp số nhân từ năm 2008.

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đầu tư EB-5 đã chứng tỏ là một nguồn vốn không thể thiếu cho các dự án phát triển kinh tế lớn nhỏ trên toàn quốc.

Riêng năm 2015 và năm 2016, đầu tư EB-5 đã chiếm hơn 8 tỷ đô la Mỹ trong đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo ra và hỗ trợ hàng ngàn công ăn việc làm ở Mỹ cũng như cơ sở hạ tầng và các phát triển khác.

EB-5: Một công cụ để phát triển kinh tế
(Cre: IIUSA)