Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Thảo Gia Hạn Chương Trình Đầu Tư Định Cư Mỹ EB-5 Đến Ngày 31/03/2017

Nhận tin tức mới
17/11/2016
Đại diện của nhóm chuyển giao của tổng thống Mỹ – Donald Trump – và các thành viên chủ chốt của lãnh đạo Hạ viện đồng ý rằng về Nghị quyết Tiếp tục đến 31 tháng 3 năm 2017, sẽ tiếp tục tài trợ cho chính phủ Mỹ.
Điều này có nghĩa là đây sẽ là phương tiện để hướng đến gia hạn ngắn chương trình  EB-5. Chủ tịch phân bổ ngân sách Hal Rogers tuyên bố ngày 17 tháng 11 năm 2016:
“Điểm mấu chốt là chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ hiến pháp của chúng ta có trách nhiệm với tài trợ của chính phủ liên bang, và làm đúng với người nộp thuế đã bầu cho chúng ta. Đến lúc này, Ủy ban của tôi sẽ bắt đầu làm việc ngay lập tức trên một Nghị quyết Liên Tục (CR) theo nhịp tài trợ hiện tại để mở rộng các hoạt động của chính phủ của chúng ta đến 31 tháng 3 năm 2017.
Chúng tôi phải tiếp tục duy trì các cơ quan liên bang và các chương trình phục vụ cho doanh nghiệp, trong khi hướng tới sự cải tiến trong tương lai trên các phân bổ ngân sách quan trọng. Dù tôi thất vọng rằng Quốc hội đã không thể hoàn thành việc phân bổ ngân sách hàng năm của chúng ta cho năm nay, tôi rất hy vọng rằng Quốc hội mới và Quản trị mới sẽ hoàn thành các dự án luật này. Tôi cũng hy vọng cho một ‘trật tự thường xuyên’ đổi mới và mạnh mẽ trong phân bổ ngân sách hàng năm trong tương lai, do đó quá trình gian nan của Nghị quyết tiếp tục sẽ không còn cần thiết”.
(Cre: EB5insights)