Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Luật Đề Xuất Cắt Giảm Di Dân Hợp Pháp “Raise” Và Những Ảnh Hưởng Đến Chương Trình EB-5

Nhận tin tức mới
07/08/2017

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2017, Dự luật đề xuất cắt giảm di dân hợp pháp RAISE (viết tắt của Dự luật Cải cách Nhập cư Mỹ cho một nền Kinh tế Mạnh – Reforming American Immigration for a Strong Economy ) với sự ủng hộ của tổng thống Trump đã gây nhiều lo lắng trong cộng đồng di dân khắp thế giới.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton (R-Arkansas) và David Perdue (R-Georgia) đã đưa ra một dự luật nhằm cắt giảm đáng kể nhập cư hợp pháp.
Mặc dù vậy, dự luật không có sự hỗ trợ của tất cả các đảng viên Cộng hòa và vì vậy không có nhiều khả năng thông qua. Những dân biểu Đảng cộng hòa có ảnh hưởng như Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Ron Johnson phản đối Dự luật RAISE.

Dự luật có những đề xuất ở chừng mực nào đó liên quan đến dòng chương trình EB5 như sau:

  • Dự luật RAISE đề xuất giảm đáng kể nhập cư hợp pháp.
  • Dự luật đề xuất áp dụng hệ thống điểm như các nước Canada, Anh, Úc
  • Dự luật xóa bỏ các chương trình định cư làm việc (bao gồm cả chương trình EB5) và sử dụng hệ thống điểm
  • Dự thảo yêu cầu ứng viên cần 30 điểm để đủ điều kiện nộp đơn.
  • Các nhà đầu tư nhận được 6 điểm nếu đầu tư 1,35 triệu USD vào một doanh nghiệp thương mại mới của Mỹ.
  • Các nhà đầu tư nhận được 12 điểm nếu họ đầu tư 1,8 triệu USD vào một doanh nghiệp thương mại mới của Mỹ.
  • Trong cả hai trường hợp, 1,35 triệu USD hoặc 1,8 triệu USD, nhà đầu tư phải duy trì đầu tư trong ít nhất 3 năm.
  • Trong cả hai trường hợp, 1,35 triệu đô la Mỹ hoặc 1,8 triệu đô la Mỹ, nhà đầu tư phải  chủ động quản lý doanh nghiệp thương mại như công việc chính yếu.
  • Dự luật xóa bỏ chương trình sổ số thị thực (55,000 thị thực được cấp hiện nay).

Yêu cầu chủ động quản lý doanh nghiệp thương mại như công việc chính yếu chính là rào cản lớn cho nhà đầu tư EB-5 và làm mất ý nghĩa của chương trình đầu tư định cư EB-5 trong việc hướng tới thu hút nhà đầu tư chứ không phải doanh nhân.
Đối với chương trình EB-5, việc áp dụng dự luật này sẽ dẫn đến tổn thất dòng đầu tư nước ngoài.

Đối với các chương trình lao động khác, việc áp dụng dự luật sẽ hạn chế cạnh tranh trong việc thu hút lao động thế giới.